เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
TDP
Use Conditions
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® C629 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 Intel® C628 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 Intel® C621 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 Intel® C626 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 Intel® C622 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 Intel® C624 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 Intel® C625 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620 Intel® C627 Chipset ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
Intel® C629 Chipset Server Intel® C628 Chipset Server Intel® C621 Chipset Server Intel® C626 Chipset Server Intel® C622 Chipset Server Intel® C624 Chipset Server Intel® C625 Chipset Server Intel® C627 Chipset Server
สถานะ
Intel® C629 Chipset Launched Intel® C628 Chipset Launched Intel® C621 Chipset Launched Intel® C626 Chipset Launched Intel® C622 Chipset Launched Intel® C624 Chipset Launched Intel® C625 Chipset Launched Intel® C627 Chipset Launched
วันที่วางจำหน่าย
Intel® C629 Chipset Q3'18 Intel® C628 Chipset Q3'17 Intel® C621 Chipset Q3'17 Intel® C626 Chipset Q3'17 Intel® C622 Chipset Q3'17 Intel® C624 Chipset Q3'17 Intel® C625 Chipset Q3'17 Intel® C627 Chipset Q3'17
TDP
Intel® C629 Chipset 28.6 W Intel® C628 Chipset 26.3 W Intel® C621 Chipset 15 W Intel® C626 Chipset 23 W Intel® C622 Chipset 17 W Intel® C624 Chipset 19 W Intel® C625 Chipset 21 W Intel® C627 Chipset 28.6 W
Use Conditions
Intel® C621 Chipset Communications Commercial Temp, Server/Enterprise Intel® C622 Chipset Communications Commercial Temp, Server/Enterprise Intel® C624 Chipset Communications Commercial Temp, Server/Enterprise

ข้อมูลเสริม

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
เอกสารข้อมูล
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
เอกสารข้อมูล
Intel® C629 Chipset ดูตอนนี้ Intel® C628 Chipset ดูตอนนี้ Intel® C621 Chipset ดูตอนนี้ Intel® C626 Chipset ดูตอนนี้ Intel® C622 Chipset ดูตอนนี้ Intel® C624 Chipset ดูตอนนี้ Intel® C625 Chipset ดูตอนนี้ Intel® C627 Chipset ดูตอนนี้

ตัวเลือกการขยาย

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การกำหนดค่า PCI Express
# สูงสุดของเลน PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
Intel® C629 Chipset Gen 3 Intel® C628 Chipset Gen 3 Intel® C621 Chipset Gen 3 Intel® C626 Chipset Gen 3 Intel® C622 Chipset Gen 3 Intel® C624 Chipset Gen 3 Intel® C625 Chipset Gen 3 Intel® C627 Chipset Gen 3
การกำหนดค่า PCI Express
Intel® C629 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1
Intel® C628 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 Intel® C621 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1
Intel® C626 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 Intel® C622 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 Intel® C624 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 Intel® C625 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 Intel® C627 Chipset 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1
# สูงสุดของเลน PCI Express
Intel® C629 Chipset 20 Intel® C628 Chipset 20 Intel® C621 Chipset 20 Intel® C626 Chipset 20 Intel® C622 Chipset 20 Intel® C624 Chipset 20 Intel® C625 Chipset 20 Intel® C627 Chipset 20

ข้อมูลจำเพาะ I/O

# พอร์ต USB
การปรับปรุงแก้ไข USB
USB 3.0
USB 2.0
# พอร์ต SATA รวม
# สูงสุดของพอร์ต SATA 6.0 Gb/s
อินทิเกรต LAN
PCIe* อัพลิงก์
# พอร์ต USB
Intel® C629 Chipset 14 Intel® C628 Chipset 14 Intel® C621 Chipset 14 Intel® C626 Chipset 14 Intel® C622 Chipset 14 Intel® C624 Chipset 14 Intel® C625 Chipset 14 Intel® C627 Chipset 14
การปรับปรุงแก้ไข USB
Intel® C629 Chipset 3 Intel® C628 Chipset 3 Intel® C621 Chipset 3 Intel® C626 Chipset 3 Intel® C622 Chipset 3 Intel® C624 Chipset 3 Intel® C625 Chipset 3 Intel® C627 Chipset 3
USB 3.0
Intel® C629 Chipset 10 Intel® C628 Chipset 10 Intel® C621 Chipset 10 Intel® C626 Chipset 10 Intel® C622 Chipset 10 Intel® C624 Chipset 10 Intel® C625 Chipset 10 Intel® C627 Chipset 10
USB 2.0
Intel® C629 Chipset 14 Intel® C628 Chipset 14 Intel® C621 Chipset 14 Intel® C626 Chipset 14 Intel® C622 Chipset 14 Intel® C624 Chipset 14 Intel® C625 Chipset 14 Intel® C627 Chipset 14
# พอร์ต SATA รวม
Intel® C629 Chipset 14 Intel® C628 Chipset 14 Intel® C621 Chipset 14 Intel® C626 Chipset 14 Intel® C622 Chipset 14 Intel® C624 Chipset 14 Intel® C625 Chipset 14 Intel® C627 Chipset 14
# สูงสุดของพอร์ต SATA 6.0 Gb/s
Intel® C629 Chipset 14 Intel® C628 Chipset 14 Intel® C621 Chipset 14 Intel® C626 Chipset 14 Intel® C622 Chipset 14 Intel® C624 Chipset 14 Intel® C625 Chipset 14 Intel® C627 Chipset 14
อินทิเกรต LAN
Intel® C629 Chipset 5 Intel® C628 Chipset 5 Intel® C621 Chipset 5 Intel® C626 Chipset 5 Intel® C622 Chipset 5 Intel® C624 Chipset 5 Intel® C625 Chipset 5 Intel® C627 Chipset 5
PCIe* อัพลิงก์
Intel® C629 Chipset x16 Intel® C628 Chipset x16 Intel® C621 Chipset x1 Intel® C626 Chipset x16 Intel® C622 Chipset x8 Intel® C624 Chipset x16 Intel® C625 Chipset x16 Intel® C627 Chipset x16

เทคโนโลยีขั้นสูง

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)
เทคโนโลยีระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel®
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid enterprise
Intel® QuickAssist Technology แบบในตัว
Intel® Node Manager
Intel® Standard Manageability
Intel® Rapid Storage Technology
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® vPro™ Platform Eligibility
เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
เทคโนโลยีระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel®
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid enterprise
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
Intel® QuickAssist Technology แบบในตัว
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ไม่ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ไม่ใช่ Intel® C624 Chipset ไม่ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
Intel® Node Manager
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
Intel® Standard Manageability
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
Intel® Rapid Storage Technology
Intel® C629 Chipset ไม่ใช่ Intel® C628 Chipset ไม่ใช่ Intel® C621 Chipset ไม่ใช่ Intel® C626 Chipset ไม่ใช่ Intel® C622 Chipset ไม่ใช่ Intel® C624 Chipset ไม่ใช่ Intel® C625 Chipset ไม่ใช่ Intel® C627 Chipset ไม่ใช่
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

Intel® Trusted Execution Technology
Intel vPro® Eligibility
Intel® Trusted Execution Technology
Intel® C629 Chipset ใช่ Intel® C628 Chipset ใช่ Intel® C621 Chipset ใช่ Intel® C626 Chipset ใช่ Intel® C622 Chipset ใช่ Intel® C624 Chipset ใช่ Intel® C625 Chipset ใช่ Intel® C627 Chipset ใช่
Intel vPro® Eligibility
Intel® C621 Chipset Intel vPro® Platform Intel® C622 Chipset Intel vPro® Platform Intel® C624 Chipset Intel vPro® Platform

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้