เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
หมายเลขโปรเซสเซอร์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การทำลวดลายวงจร
Use Conditions
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 8 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Mobile Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Mobile Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) Mobile Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Mobile Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Mobile Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Mobile Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Mobile
หมายเลขโปรเซสเซอร์
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) E-2186M Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) E-2176M Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) i5-8300H Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) i5-8400H Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) i7-8850H Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) i9-8950HK Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) i7-8750H
สถานะ
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Launched Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Launched Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) Launched Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Launched Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Launched Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Launched Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Launched
วันที่วางจำหน่าย
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Q2'18 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Q2'18 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) Q2'18 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Q2'18 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Q2'18 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Q2'18 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Q2'18
การทำลวดลายวงจร
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 14 nm Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 14 nm Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 14 nm Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 14 nm Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 14 nm Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 14 nm Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 14 nm
Use Conditions
Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) PC/Client/Tablet Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) PC/Client/Tablet

ข้อกำหนดทางเทคนิคของ CPU

# คอร์
# เธรด
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
ความเร็ว Bus
TDP
ความถี่ของ TDP-down ที่ปรับแต่งได้
TDP-down ที่ปรับแต่งได้
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡
# คอร์
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 6 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 6 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 4 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 4 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 6 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 6 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 6
# เธรด
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 12 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 12 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 8 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 8 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 12 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 12 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 12
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4.80 GHz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 4.40 GHz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 4.00 GHz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 4.20 GHz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 4.30 GHz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4.80 GHz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 4.10 GHz
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 2.90 GHz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2.70 GHz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 2.30 GHz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 2.50 GHz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 2.60 GHz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 2.90 GHz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 2.20 GHz
แคช
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 9 MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 9 MB Intel® Smart Cache
ความเร็ว Bus
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 8 GT/s Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 8 GT/s Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 8 GT/s Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 8 GT/s Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 8 GT/s Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 8 GT/s Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 8 GT/s
TDP
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 45 W Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 45 W Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 45 W Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 45 W Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 45 W Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 45 W Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 45 W
ความถี่ของ TDP-down ที่ปรับแต่งได้
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 2.40 GHz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2.20 GHz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 1.80 GHz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 2.00 GHz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 2.10 GHz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 1.70 GHz
TDP-down ที่ปรับแต่งได้
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 35 W Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 35 W Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 35 W Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 35 W Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 35 W Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 35 W
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡
Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 4.40 GHz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 4.00 GHz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 4.20 GHz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 4.30 GHz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 4.10 GHz

ข้อมูลเสริม

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
เอกสารข้อมูล
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ไม่ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ไม่ใช่
เอกสารข้อมูล
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ดูตอนนี้ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ดูตอนนี้ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ดูตอนนี้ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ดูตอนนี้ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ดูตอนนี้ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ดูตอนนี้ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ดูตอนนี้

ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)
ประเภทของหน่วยความจำ
# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด
แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด
รองรับหน่วยความจำ ECC
ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 64 GB Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 64 GB Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 64 GB Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 64 GB Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 64 GB Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 64 GB Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 64 GB
ประเภทของหน่วยความจำ
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) DDR4-2666, LPDDR3-2133 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) DDR4-2666, LPDDR3-2133 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) DDR4-2666, LPDDR3-2133 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) DDR4-2666, LPDDR3-2133 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) DDR4-2666, LPDDR3-2133 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) DDR4-2666, LPDDR3-2133 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) DDR4-2666, LPDDR3-2133
# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 2 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 2 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 2 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 2 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 2 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 2
แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 41.8 GB/s Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 41.8 GB/s Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 41.8 GB/s Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 41.8 GB/s Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 41.8 GB/s
รองรับหน่วยความจำ ECC
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ไม่ใช่

กราฟิกโปรเซสเซอร์

กราฟิกโปรเซสเซอร์
ความถี่พื้นฐานสำหรับกราฟิก
ความถี่แบบไดนามิกสูงสุดสำหรับกราฟิก
หน่วยความจำสูงสุดของวิดีโอกราฟิก
กราฟิกเอาท์พุต
การสนับสนุน 4K
ความละเอียดสูงสุด (HDMI)‡
ความละเอียดสูงสุด (DP)‡
ความละเอียดสูงสุด (eDP - Integrated Flat Panel)‡
ความละเอียดสูงสุด (VGA)‡
การสนับสนุน DirectX*
การสนับสนุน OpenGL*
Intel® Quick Sync Video
เทคโนโลยี Intel® InTru™ 3D
Intel® Clear Video HD Technology
Intel® Clear Video Technology
# ของจอแสดงผลที่รองรับ
ID อุปกรณ์
กราฟิกโปรเซสเซอร์
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) กราฟิก UHD Intel® P630 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) กราฟิก UHD Intel® P630 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) กราฟิก UHD Intel® 630 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) กราฟิก UHD Intel® 630 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) กราฟิก UHD Intel® 630 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) กราฟิก UHD Intel® 630 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) กราฟิก UHD Intel® 630
ความถี่พื้นฐานสำหรับกราฟิก
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 350 MHz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 350 MHz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 350 MHz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 350 MHz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 350 MHz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 350 MHz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 350 MHz
ความถี่แบบไดนามิกสูงสุดสำหรับกราฟิก
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 1.20 GHz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 1.20 GHz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 1.00 GHz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 1.10 GHz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 1.15 GHz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 1.20 GHz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 1.10 GHz
หน่วยความจำสูงสุดของวิดีโอกราฟิก
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 64 GB Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 64 GB Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 64 GB Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 64 GB Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 64 GB Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 64 GB Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 64 GB
กราฟิกเอาท์พุต
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) eDP/DP/HDMI/DVI Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) eDP/DP/HDMI/DVI Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) eDP/DP/HDMI/DVI Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) eDP/DP/HDMI/DVI Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) eDP/DP/HDMI/DVI Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) eDP/DP/HDMI/DVI Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) eDP/DP/HDMI/DVI
การสนับสนุน 4K
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Yes, at 60Hz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Yes, at 60Hz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) Yes, at 60Hz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Yes, at 60Hz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Yes, at 60Hz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Yes, at 60Hz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Yes, at 60Hz
ความละเอียดสูงสุด (HDMI)‡
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4096x2304@30Hz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 4096x2304@30Hz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 4096x2304@30Hz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 4096x2304@30Hz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 4096 x 2304@30Hz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4096x2304@30Hz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 4096 x 2304@30Hz
ความละเอียดสูงสุด (DP)‡
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 4096x2304@30Hz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 4096 x 2304@60Hz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 4096 x 2304@60Hz
ความละเอียดสูงสุด (eDP - Integrated Flat Panel)‡
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 4096x2304@30Hz Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 4096 x 2304@60Hz Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4096x2304@60Hz Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 4096 x 2304@60Hz
ความละเอียดสูงสุด (VGA)‡
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) N/A Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) N/A Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) N/A Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) N/A Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) N/A Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) N/A Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) N/A
การสนับสนุน DirectX*
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 12 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 12 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 12 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 12 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 12 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 12 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 12
การสนับสนุน OpenGL*
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4.5 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 4.5 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 4.5 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 4.5 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 4.5 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 4.5 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 4.5
Intel® Quick Sync Video
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
เทคโนโลยี Intel® InTru™ 3D
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Clear Video HD Technology
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Clear Video Technology
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
# ของจอแสดงผลที่รองรับ
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 3 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 3 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 3 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 3 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 3 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 3 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 3
ID อุปกรณ์
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 0x3E9B Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 0x3E9B Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 0x3E9B Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 0x3E9B Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 0x3E9B Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 0x3E9B Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 0x3E9B

ตัวเลือกการขยาย

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การกำหนดค่า PCI Express
# สูงสุดของเลน PCI Express
Scalability
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 3.0 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 3.0 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 3.0 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 3.0 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 3.0 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 3.0 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 3.0
การกำหนดค่า PCI Express
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
# สูงสุดของเลน PCI Express
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 16 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 16 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 16 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 16 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 16 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 16 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 16
Scalability
Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 1S Only

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

รองรับซ็อกเก็ต
การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด
TJUNCTION
ขนาดแพ็คเกจ
รองรับซ็อกเก็ต
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) FCBGA1440 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) FCBGA1440 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) FCBGA1440 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) FCBGA1440 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) FCBGA1440 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) FCBGA1440 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) FCBGA1440
การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 1 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 1 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 1 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 1 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 1 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 1 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 1
TJUNCTION
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 100°C Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 100°C Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 100°C Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 100°C Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 100°C Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 100°C Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 100°C
ขนาดแพ็คเกจ
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 42mm x 28mm Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 42mm x 28mm Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 42mm x 28mm Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 42mm x 28mm Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 42mm x 28mm Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 42mm x 28mm Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 42mm x 28mm

เทคโนโลยีขั้นสูง

สนับสนุนหน่วยความจำ Intel® Optane™
Intel® Speed Shift Technology
Intel® Thermal Velocity Boost
เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost
Intel® Hyper-Threading Technology
Intel® TSX-NI
Intel® 64
ชุดคำสั่ง
ส่วนขยายชุดคำสั่ง
เทคโนโลยี Intel® My WiFi
สถานะไม่ได้ใช้งาน
Enhanced Intel SpeedStep® Technology
เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
Intel® Flex Memory Access
เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel®
สนับสนุนหน่วยความจำ Intel® Optane™
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Speed Shift Technology
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Thermal Velocity Boost
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่
เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 2.0 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2.0 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 2.0 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 2.0 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 2.0 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 2.0 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 2.0
Intel® Hyper-Threading Technology
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® TSX-NI
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ไม่ใช่
Intel® 64
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
ชุดคำสั่ง
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 64-bit Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 64-bit Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) 64-bit Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 64-bit Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 64-bit Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 64-bit Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) 64-bit
ส่วนขยายชุดคำสั่ง
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
เทคโนโลยี Intel® My WiFi
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
สถานะไม่ได้ใช้งาน
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Enhanced Intel SpeedStep® Technology
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Flex Memory Access
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel®
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์ม Intel® vPro™
คำสั่งใหม่ของ Intel® AES
Secure Key
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX)
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)
Intel® OS Guard
Intel® Trusted Execution Technology
Execute Disable Bit
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)
เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x)
เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)
Intel® VT-x ที่มี Extended Page Tables (EPT)
Intel® Boot Guard
สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์ม Intel® vPro™
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ไม่ใช่
คำสั่งใหม่ของ Intel® AES
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Secure Key
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX)
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Yes with Intel® ME Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Yes with Intel® ME Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) Yes with Intel® ME Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Yes with Intel® ME Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Yes with Intel® ME Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) Yes with Intel® ME Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Yes with Intel® ME
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® OS Guard
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Trusted Execution Technology
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ไม่ใช่
Execute Disable Bit
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ไม่ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ไม่ใช่
เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x)
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® VT-x ที่มี Extended Page Tables (EPT)
Intel® Xeon® E-2186M Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8300H Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) ใช่ Intel® Core™ i5-8400H Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่ Intel® Core™ i9-8950HK Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8750H Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) ใช่
Intel® Boot Guard
Intel® Xeon® E-2176M Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) ใช่ Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) ใช่

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้