Адаптер Intel® Wireless серии 7200

Название продукта
Состояние
Дата выпуска
Wi-Fi CERTIFIED*
Макс. скорость
WifiBandwith
Потоки TX/RX
Launched Q3'14 Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbps 2x2
Launched Q3'14 802.11agn 300 Mbps 2x2
Launched Q3'14 802.11bgn 300 Mbps 2x2
Discontinued Q2'13 802.11ac 300/867 Mbps 2x2
Discontinued Q2'13 802.11ac 867 Mbps 2x2
Discontinued Q2'13 802.11agn 300 Mbps 2x2
Discontinued Q2'13 802.11bgn 300 Mbps 2x2