Продукция с прежним кодовым названием Wilkins Peak

Название продукта
Состояние
Дата выпуска
Wi-Fi CERTIFIED*
Макс. скорость
WifiBandwith
Потоки TX/RX
Discontinued Q2'13 802.11bgn 300 Mbps 2x2
Discontinued Q2'13 802.11ac 300/867 Mbps 2x2
Discontinued Q2'13 802.11agn 300 Mbps 2x2