Chipsety Intel® z serii 3000

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
Wersja USB
TDP
Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W
Discontinued 2.0
Discontinued 2.0
Discontinued 1.1 20 W
Discontinued 1.1 21.3 W
Discontinued 1.1 13.6 W