Nazwa produktu
Stan
Bus
Wersja PCI Express
Wersja USB
TDP
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W