Kontroler Intel® Ethernet X710

Nazwa produktu
Stan
CablingDescription
TDP
Konfiguracja portu
Szybkości transmisji danych na port
Launched 9.5 W Dual 10/5/2.5/1GbE, 100Mb
Launched 9.8 W Quad 10/5/2.5/1GbE, 100Mb
Discontinued 7 W Dual 10GbE/1GbE
Launched 7 W Dual 10/1GbE