Połączenie Intel® Ethernet X557

Nazwa produktu
Stan
CablingDescription
TDP
Konfiguracja portu
Szybkości transmisji danych na port
Discontinued 3.4 W Single 10GbE
Launched 6.8 W Dual 10GbE
Launched 13.6 W Quad 10GbE