Kontroler Intel® Ethernet X550

Nazwa produktu
Stan
CablingDescription
TDP
Konfiguracja portu
Szybkości transmisji danych na port
Discontinued 8 W Single 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only)
Launched 11 W Dual 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only)
Discontinued 11 W Dual 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only)