Przełącznik Intel® Ethernet z serii FM2000

Nazwa produktu
Stan
CablingDescription
TDP
NumPorts
NetworkDataRate
Discontinued 23.5 W
Discontinued 18 W
Discontinued 14.3 W