Przełącznik Intel® Ethernet z serii FM4000

Nazwa produktu
Stan
CablingDescription
TDP
NumPorts
NetworkDataRate
Discontinued 47 W
Discontinued 30 W
Discontinued 17 W
Discontinued 27.5 W
Discontinued 26 W