Przełącznik Intel® Ethernet z serii FM6000

Nazwa produktu
Stan
CablingDescription
TDP
NumPorts
NetworkDataRate
Discontinued 102 W
Discontinued 142 W
Discontinued 195 W
Discontinued 102 W
Discontinued 195 W