Rodzina serwerowych płyt głównych Intel® S1400FP

Nazwa produktu Stan ProcessorIncluded Porównaj
Wszystkie | Brak
Serwerowa płyta główna Intel® S1400FP2 Discontinued
Serwerowa płyta główna Intel® S1400FP4 Discontinued