Karta sieciowa Intel® 82577 Gigabit Ethernet PHY

Nazwa produktu
Stan
CablingDescription
MaxTDP
Konfiguracja portu
Szybkości transmisji danych na port
Discontinued Single 1 Gbps
Discontinued Single 1GbE