Chipsety Intel® z serii 4

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
Wersja USB
TDP
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued 1.1 7 W
Discontinued 1.1 17 W
Discontinued 1.1 17 W
Discontinued 1.1 25 W
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued USB 2.0 2.5 W
Discontinued USB 2.0 2.5 W
Discontinued USB 2.0 2.5 W
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued USB 2.0 4.5 W
Discontinued USB 2.0 4.5 W
Discontinued 1.1 24 W
Discontinued 1.1 24 W
Discontinued 1.1 22 W
Discontinued 1.1 22 W
Discontinued 1.1 30.5 W