Rodzina serwerowych obudów Intel® SC5400

Nazwa produktu
Data rozpoczęcia
Stan
FormFactor
Standard konstrukcji obudowy
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option