Narzędzia do opracowywania oprogramowania układów Intel® FPGA

Nazwa produktu
Stan
Data rozpoczęcia
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Launched 2015