Narzędzia do symulacji Intel® FPGA

Nazwa produktu Stan Data rozpoczęcia LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions Porównaj
Wszystkie | Brak
DSP Builder for Intel® FPGAs Pro Edition Launched 2014
DSP Builder for Intel® FPGAs Standard Edition Launched 2014
Questa*-Intel® FPGA Edition Launched 2021
Questa*-Intel® FPGA Starter Edition Launched 2021

Wyszukiwanie zaawansowane

Korzystając z tego narzędzia, można filtrować układy Intel® FPGA między innymi według rodziny, stanu, opcji pakietu lub elementów logicznych.