Narzędzia do symulacji Intel® FPGA

Nazwa produktu
Stan
Data rozpoczęcia
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Launched 2014
Launched 2014
Launched 2021
Launched 2021