Narzędzia do projektowania sprzętu układów Intel® FPGA

Nazwa produktu Stan Data rozpoczęcia LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions Porównaj
Wszystkie | Brak
Intel® High Level Synthesis Compiler Pro Edition Launched 2017
Intel® High Level Synthesis Compiler Standard Edition Launched 2017
Intel® Quartus® Prime Lite Edition Launched 2015
Intel® Quartus® Prime Pro Edition Launched 2015
Intel® Quartus® Prime Standard Edition Launched 2015

Wyszukiwanie zaawansowane

Korzystając z tego narzędzia, można filtrować układy Intel® FPGA między innymi według rodziny, stanu, opcji pakietu lub elementów logicznych.