CPLD MAX® II Z

Nazwa produktu
Data rozpoczęcia
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Opcje opakowania
Q1'14 M68, M100