Nazwa Glenwood poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
USBRevision
TDP
Discontinued 1.1 13.5 W