Nazwa Lewisburg poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
Wersja USB
TDP
Launched Gen 3 3 15 W
Launched Gen 3 3 28.6 W
Launched Gen 3 3 28.6 W
Launched Gen 3 3 28.6 W
Launched Gen 3 3 19 W
Launched Gen 3 3 21 W
Launched Gen 3 3 28.6 W
Launched Gen 3 3 26.3 W
Launched Gen 3 3 15 W
Launched Gen 3 3 23 W
Launched Gen 3 3 17 W