Nazwa Crown Pass poprzednich produktów

Nazwa produktu Stan Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych TDP Rekomendowana cena klienta Konfiguracja portu Szybkości transmisji danych na port Typ interfejsu systemu Obsługa dużych ramek Porównaj
Wszystkie | Brak
Osłona gniazda IO AW2600CR2IOS Discontinued
Płyta główna Intel® W2600CR2 do stacji roboczych Discontinued Nie 150 W
Płyta główna Intel® W2600CR2L do stacji roboczych Discontinued Nie 150 W
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued
System stacji roboczych Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued