Nazwa Cave Creek poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
Wersja USB
TDP
Discontinued Gen 1 2.0 12 W
Discontinued Gen 1 2.0 11 W
Discontinued Gen 1 2.0 9.5 W
Discontinued Gen 1 2.0 8.5 W