Nazwa Cougar Point poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
Wersja USB
TDP
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0