Nazwa Patsburg poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
Wersja USB
TDP
Discontinued 2.0 2.0 8 W
Discontinued 2.0 2.0 8 W
Discontinued 2.0 2.0 8 W
Discontinued 2.0 2.0 12 W
Discontinued 2.0 2.0 12 W
Discontinued 2.0 2.0 7.8 W