Nazwa Tylersburg poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
USBRevision
TDP
Discontinued 1.1 24.1 W
Discontinued 1.1/2.0 27.1 W
Discontinued 1.1 27.1 W