Nazwa Bigby poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
USBRevision
TDP
Discontinued 1.1 20 W
Discontinued 1.1 21.3 W