Nazwa Blackford poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
USBRevision
TDP
Discontinued 1.1 30 W
Discontinued 1.1 25.1 W
Discontinued 1.1 25.1 W