Nazwa Montara poprzednich produktów

Nazwa produktu
Stan
OverclockingSupport
Wersja PCI Express
USBRevision
TDP
Discontinued 1.1 3.2 W
Discontinued 1.1 5.7 W
Discontinued 1.1 4.3 W
Discontinued 1.1 3.2 W
Discontinued 1.1 3.2 W
Discontinued 1.1 5.7 W