Karta sieciowa Intel® QuickAssist 8920

Karta sieciowa Intel® QuickAssist 8920

0 Retailers X

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Informacje dodatkowe

Dane techniczne sieci

  • Typ interfejsu systemu PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Technologia Intel® Virtualization for Connectivity

Zamawianie i zgodność

Wycofane i niedostępne

Intel® QuickAssist Adapter 8920 SCC, 5 Pack

  • MM# 929827
  • Kod zamówienia IQA89201G2P5

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

  • ECCN 5A002R
  • CCATS G073418
  • US HTS 8473301180

INFORMACJE O PCN/MDDS

Materiały do pobrania i oprogramowanie

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Obsługa PCI-SIG* SR-IOV

Wirtualizacja Single-Root I/O (SR-IOV) obejmuje macierzyste (bezpośrednie) udostępnianie pojedynczego zasobu I/O między wiele maszyn wirtualnych. Zapewnia ona mechanizm, dzięki któremu pojedyncza funkcja podstawowa (single root function, na przykład pojedynczy port Ethernet) może figurować jako wiele oddzielnych urządzeń fizycznych.