Układ FPGA Intel® Agilex™ z serii I 023

R18A

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Technologie zaawansowane

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGIB023R18A2E3V

 • MM# 99AXHT
 • Kod SPEC SRLUE
 • Kod zamówienia AGIB023R18A2E3V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGID023R18A1E1V

 • MM# 99AXHZ
 • Kod SPEC SRLUJ
 • Kod zamówienia AGID023R18A1E1V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001A7A
 • CCATS G188075L1

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGID023R18A2E1V

 • MM# 99AXJ0
 • Kod SPEC SRLUK
 • Kod zamówienia AGID023R18A2E1V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001A7A
 • CCATS G188075L1

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGIB023R18A2E3E

 • MM# 99AXJ6
 • Kod SPEC SRLUQ
 • Kod zamówienia AGIB023R18A2E3E
 • Numer wersji A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGID023R18A2E3V

 • MM# 99AXJF
 • Kod SPEC SRLUX
 • Kod zamówienia AGID023R18A2E3V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001A7A
 • CCATS G188075L1

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGIB023R18A1E1V

 • MM# 99AXJK
 • Kod SPEC SRLV1
 • Kod zamówienia AGIB023R18A1E1V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGIB023R18A2E1V

 • MM# 99AXJL
 • Kod SPEC SRLV2
 • Kod zamówienia AGIB023R18A2E1V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGID023R18A1E2V

 • MM# 99AXJT
 • Kod SPEC SRLV6
 • Kod zamówienia AGID023R18A1E2V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001A7A
 • CCATS G188075L1

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGID023R18A2E2V

 • MM# 99AXJV
 • Kod SPEC SRLV7
 • Kod zamówienia AGID023R18A2E2V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001A7A
 • CCATS G188075L1

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGIB023R18A1E2V

 • MM# 99AXK1
 • Kod SPEC SRLVB
 • Kod zamówienia AGIB023R18A1E2V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGIB023R18A2E2V

 • MM# 99AXK2
 • Kod SPEC SRLVC
 • Kod zamówienia AGIB023R18A2E2V
 • Numer wersji A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ I-Series 023 FPGA (R18A) AGID023R18A2E3E

 • MM# 99AXK9
 • Kod SPEC SRLVK
 • Kod zamówienia AGID023R18A2E3E
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001A7A
 • CCATS G188075L1

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS Różni się w zależności od produktu
 • US HTS 8542390001

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Komponent procesora HPS

System HPS to kompletny sprzętowy system CPU zawarty w strukturze układu FPGA Intel®.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników impulsowej modulacji amplitudy (PAM4)

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników PAM4 w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów impulsowej modulacji amplitudy (PAM4)

Maksymalna szybkość transmisji bitów PAM4 obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki PAM4.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Hiperrejestry

Hiperrejestry to dodatkowe bity rejestru (przerzutniki) znajdujące się w połączeniach niektórych rodzin urządzeń FPGA Intel® umożliwiające ponowne ustawienie czasu i potokowanie połączenia w celu umożliwienia wyższej częstotliwości zegara w strukturze FPGA.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.