Układ FPGA Intel® Agilex™ z serii I 022

R31B

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Technologie zaawansowane

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B1E1V

 • MM# 99AX3C
 • Kod SPEC SRLL0
 • Kod zamówienia AGIB022R31B1E1V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B1E2V

 • MM# 99AX3D
 • Kod SPEC SRLL1
 • Kod zamówienia AGIB022R31B1E2V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B1I1V

 • MM# 99AX3F
 • Kod SPEC SRLL2
 • Kod zamówienia AGIB022R31B1I1V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B1I2V

 • MM# 99AX3G
 • Kod SPEC SRLL3
 • Kod zamówienia AGIB022R31B1I2V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2E1V

 • MM# 99AX3H
 • Kod SPEC SRLL4
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2E1V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2E2V

 • MM# 99AX3J
 • Kod SPEC SRLL5
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2E2V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2E3V

 • MM# 99AX3K
 • Kod SPEC SRLL6
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2E3V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2I1V

 • MM# 99AX3P
 • Kod SPEC SRLL7
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2I1V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2I2V

 • MM# 99AX3R
 • Kod SPEC SRLL8
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2I2V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2I3V

 • MM# 99AX3X
 • Kod SPEC SRLL9
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2I3V
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B3E3E

 • MM# 99AX3Z
 • Kod SPEC SRLLA
 • Kod zamówienia AGIB022R31B3E3E
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B3I3E

 • MM# 99AX40
 • Kod SPEC SRLLB
 • Kod zamówienia AGIB022R31B3I3E
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2E3E

 • MM# 99AX41
 • Kod SPEC SRLLC
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2E3E
 • Numer wersji A5

Intel® Agilex™ I-Series 022 FPGA (R31B) AGIB022R31B2I3E

 • MM# 99AX42
 • Kod SPEC SRLLD
 • Kod zamówienia AGIB022R31B2I3E
 • Numer wersji A5

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SRLL7

SRLL8

SRLL9

SRLL0

SRLL1

SRLL2

SRLL3

SRLL4

SRLL5

SRLL6

SRLLA

SRLLB

SRLLC

SRLLD

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Komponent procesora HPS

System HPS to kompletny sprzętowy system CPU zawarty w strukturze układu FPGA Intel®.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników impulsowej modulacji amplitudy (PAM4)

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników PAM4 w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów impulsowej modulacji amplitudy (PAM4)

Maksymalna szybkość transmisji bitów PAM4 obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki PAM4.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Hiperrejestry

Hiperrejestry to dodatkowe bity rejestru (przerzutniki) znajdujące się w połączeniach niektórych rodzin urządzeń FPGA Intel® umożliwiające ponowne ustawienie czasu i potokowanie połączenia w celu umożliwienia wyższej częstotliwości zegara w strukturze FPGA.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.