FPGA Cyclone® IV EP4CE55

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8LN

 • MM# 967042
 • Kod SPEC SR5WR
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C8LN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699740

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23A7N

 • MM# 967313
 • Kod SPEC SR64C
 • Kod zamówienia EP4CE55F23A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695337744300

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C7

 • MM# 967314
 • Kod SPEC SR64D
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691848

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8L

 • MM# 967315
 • Kod SPEC SR64E
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C8L
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693215

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I7

 • MM# 967316
 • Kod SPEC SR64F
 • Kod zamówienia EP4CE55F29I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694149

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I7N

 • MM# 967317
 • Kod SPEC SR64G
 • Kod zamówienia EP4CE55F29I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694897744798

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8

 • MM# 970220
 • Kod SPEC SR8HW
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C8
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697449

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C9L

 • MM# 970222
 • Kod SPEC SR8HY
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C9L
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695586

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C6N

 • MM# 970223
 • Kod SPEC SR8HZ
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696526744355

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8

 • MM# 970224
 • Kod SPEC SR8J0
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C8
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700045

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C9L

 • MM# 970225
 • Kod SPEC SR8J1
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C9L
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694680

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C9LN

 • MM# 970226
 • Kod SPEC SR8J2
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C9LN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698953

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I8L

 • MM# 970227
 • Kod SPEC SR8J3
 • Kod zamówienia EP4CE55F29I8L
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692711

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I7

 • MM# 971167
 • Kod SPEC SR9DA
 • Kod zamówienia EP4CE55F23I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702780

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I8LN

 • MM# 971168
 • Kod SPEC SR9DB
 • Kod zamówienia EP4CE55F23I8LN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698801746406

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C7N

 • MM# 971169
 • Kod SPEC SR9DC
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692205744754

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8N

 • MM# 971170
 • Kod SPEC SR9DD
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694358746436

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55U19I7N

 • MM# 971171
 • Kod SPEC SR9DE
 • Kod zamówienia EP4CE55U19I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702802744500

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C6

 • MM# 971903
 • Kod SPEC SRAH0
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C6
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691780

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C7N

 • MM# 971904
 • Kod SPEC SRAH1
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701934746267

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I7N

 • MM# 971905
 • Kod SPEC SRAH2
 • Kod zamówienia EP4CE55F23I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701150745722

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C6

 • MM# 971906
 • Kod SPEC SRAH3
 • Kod zamówienia EP4CE55F29C6
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695674

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C6N

 • MM# 972525
 • Kod SPEC SRAMN
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694523745319

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I8L

 • MM# 972526
 • Kod SPEC SRAMP
 • Kod zamówienia EP4CE55F23I8L
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694620

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I8LN

 • MM# 972527
 • Kod SPEC SRAMQ
 • Kod zamówienia EP4CE55F29I8LN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698944

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8L

 • MM# 973202
 • Kod SPEC SRB5C
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C8L
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700616

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8LN

 • MM# 973203
 • Kod SPEC SRB5D
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C8LN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694141

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C7

 • MM# 974423
 • Kod SPEC SRCGN
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694627

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8N

 • MM# 974424
 • Kod SPEC SRCGP
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702200744370

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C9LN

 • MM# 974425
 • Kod SPEC SRCGQ
 • Kod zamówienia EP4CE55F23C9LN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696310746074

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR9DA

SRB5D

SRB5C

SR9DE

SR9DD

SR9DC

SR9DB

SRAMQ

SRAMP

SRAMN

SR8J3

SR8J2

SR8J1

SRCGQ

SRAH3

SRCGP

SRAH2

SRAH1

SRCGN

SRAH0

SR5WR

SR8J0

SR64D

SR64C

SR8HZ

SR64G

SR8HY

SR64F

SR64E

SR8HW

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.