FPGA Cyclone® V 5CSEA4

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7N

 • MM# 965717
 • Kod SPEC SR4SJ
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697099

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7

 • MM# 965987
 • Kod SPEC SR50D
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693773

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C6N

 • MM# 966132
 • Kod SPEC SR54N
 • Kod zamówienia 5CSEMA4U23C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692608

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19A7N

 • MM# 968237
 • Kod SPEC SR6WQ
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693098

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7N

 • MM# 968238
 • Kod SPEC SR6WR
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692009

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8N

 • MM# 968239
 • Kod SPEC SR6WS
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693422

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7SN

 • MM# 968240
 • Kod SPEC SR6WT
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19I7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700906

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C6N

 • MM# 968241
 • Kod SPEC SR6WU
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696132

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23A7N

 • MM# 968245
 • Kod SPEC SR6WY
 • Kod zamówienia 5CSEMA4U23A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700254

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C7N

 • MM# 968246
 • Kod SPEC SR6WZ
 • Kod zamówienia 5CSEMA4U23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693054

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C6N

 • MM# 968368
 • Kod SPEC SR70K
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697603

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23A7N

 • MM# 968369
 • Kod SPEC SR70L
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698812

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7SN

 • MM# 968370
 • Kod SPEC SR70M
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23I7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702856

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C8N

 • MM# 968381
 • Kod SPEC SR70S
 • Kod zamówienia 5CSEMA4U23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702522

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23I7N

 • MM# 968993
 • Kod SPEC SR7JN
 • Kod zamówienia 5CSEMA4U23I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692511

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8N

 • MM# 969107
 • Kod SPEC SR7N0
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694594

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7SN

 • MM# 969109
 • Kod SPEC SR7MZ
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19C7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699161

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7N

 • MM# 970632
 • Kod SPEC SR8VD
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701563

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7SN

 • MM# 970633
 • Kod SPEC SR8VE
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23C7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698924

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8SN

 • MM# 970634
 • Kod SPEC SR8VF
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23C8SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694117

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8SN

 • MM# 973770
 • Kod SPEC SRBN2
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19C8SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702465

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7N

 • MM# 973771
 • Kod SPEC SRBN3
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U19I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694697

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7

 • MM# 973775
 • Kod SPEC SRBN4
 • Kod zamówienia 5CSEBA4U23I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702420

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR6WU

SR70M

SR6WT

SR70L

SR6WS

SR70K

SR6WR

SR6WQ

SR54N

SR7JN

SR70S

SR6WZ

SR7N0

SR6WY

SR8VD

SRBN2

SR7MZ

SR4SJ

SR50D

SR8VF

SRBN4

SR8VE

SRBN3

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Komponent procesora HPS

System HPS to kompletny sprzętowy system CPU zawarty w strukturze układu FPGA Intel®.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.