FPGA Cyclone® V 5CSEA2

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19C8N

 • MM# 965715
 • Kod SPEC SR4SG
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698216

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19C8SN

 • MM# 965716
 • Kod SPEC SR4SH
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19C8SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692114

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEMA2U23I7N

 • MM# 965722
 • Kod SPEC SR4SP
 • Kod zamówienia 5CSEMA2U23I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695327

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19A7N

 • MM# 965984
 • Kod SPEC SR50A
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691891

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23C7SN

 • MM# 965985
 • Kod SPEC SR50B
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23C7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699864

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23I7

 • MM# 965986
 • Kod SPEC SR50C
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699325

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEMA2U23C8N

 • MM# 966131
 • Kod SPEC SR54M
 • Kod zamówienia 5CSEMA2U23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701955

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19I7SN

 • MM# 968364
 • Kod SPEC SR70F
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19I7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692672

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23C6N

 • MM# 968365
 • Kod SPEC SR70G
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702323

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23C8SN

 • MM# 968367
 • Kod SPEC SR70J
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23C8SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701616

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19C6N

 • MM# 968972
 • Kod SPEC SR7J0
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696954

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23C8N

 • MM# 968973
 • Kod SPEC SR7J1
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695375

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23I7N

 • MM# 968974
 • Kod SPEC SR7J2
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700846

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEMA2U23C7N

 • MM# 968992
 • Kod SPEC SR7JM
 • Kod zamówienia 5CSEMA2U23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692442

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEMA2U23A7N

 • MM# 969118
 • Kod SPEC SR7N9
 • Kod zamówienia 5CSEMA2U23A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698975

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19I7N

 • MM# 970627
 • Kod SPEC SR8V8
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697730

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23A7N

 • MM# 970628
 • Kod SPEC SR8V9
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692121

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23C7N

 • MM# 970629
 • Kod SPEC SR8VA
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694464

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U23I7SN

 • MM# 970630
 • Kod SPEC SR8VB
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U23I7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695640

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19C7N

 • MM# 973768
 • Kod SPEC SRBN0
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695806

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEBA2U19C7SN

 • MM# 973769
 • Kod SPEC SRBN1
 • Kod zamówienia 5CSEBA2U19C7SN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694875

Cyclone® V 5CSEA2 FPGA 5CSEMA2U23C6N

 • MM# 973783
 • Kod SPEC SRBNC
 • Kod zamówienia 5CSEMA2U23C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692905

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR4SP

SR70J

SR7J1

SR7J0

SR8V9

SR7JM

SR8V8

SRBNC

SR50A

SRBN1

SR8VB

SRBN0

SR8VA

SR7N9

SR7J2

SR54M

SR70G

SR70F

SR4SH

SR4SG

SR50C

SR50B

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Komponent procesora HPS

System HPS to kompletny sprzętowy system CPU zawarty w strukturze układu FPGA Intel®.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.