FPGA Cyclone® V 5CSXC5

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23A7N

 • MM# 965728
 • Kod SPEC SR4SV
 • Kod zamówienia 5CSXFC5C6U23A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695312

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23C7N

 • MM# 965729
 • Kod SPEC SR4SW
 • Kod zamówienia 5CSXFC5C6U23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695148

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31C7N

 • MM# 968252
 • Kod SPEC SR6X5
 • Kod zamówienia 5CSXFC5D6F31C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694695

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31C8N

 • MM# 968253
 • Kod SPEC SR6X6
 • Kod zamówienia 5CSXFC5D6F31C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692924

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23I7N

 • MM# 968393
 • Kod SPEC SR713
 • Kod zamówienia 5CSXFC5C6U23I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692055

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23C6N

 • MM# 969327
 • Kod SPEC SR7UG
 • Kod zamówienia 5CSXFC5C6U23C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698406

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23C8N

 • MM# 969334
 • Kod SPEC SR7UP
 • Kod zamówienia 5CSXFC5C6U23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693057

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31C6N

 • MM# 969551
 • Kod SPEC SR801
 • Kod zamówienia 5CSXFC5D6F31C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699100

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31I7N

 • MM# 969555
 • Kod SPEC SR805
 • Kod zamówienia 5CSXFC5D6F31I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697638

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR6X6

SR6X5

SR7UP

SR805

SR713

SR7UG

SR801

SR4SW

SR4SV

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Komponent procesora HPS

System HPS to kompletny sprzętowy system CPU zawarty w strukturze układu FPGA Intel®.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.