FPGA Cyclone® V 5CGXC7

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C6F23C7N

 • MM# 965697
 • Kod SPEC SR4RY
 • Kod zamówienia 5CGXBC7C6F23C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C7U19C8N

 • MM# 965698
 • Kod SPEC SR4RZ
 • Kod zamówienia 5CGXBC7C7U19C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D6F31C7N

 • MM# 965699
 • Kod SPEC SR4S0
 • Kod zamówienia 5CGXBC7D6F31C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23C6N

 • MM# 965709
 • Kod SPEC SR4SA
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6F23C6N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7B6M15C7N

 • MM# 965963
 • Kod SPEC SR4ZQ
 • Kod zamówienia 5CGXBC7B6M15C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D6F27C7N

 • MM# 965964
 • Kod SPEC SR4ZR
 • Kod zamówienia 5CGXBC7D6F27C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15I7N

 • MM# 965974
 • Kod SPEC SR501
 • Kod zamówienia 5CGXFC7B6M15I7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B7M15C8N

 • MM# 965975
 • Kod SPEC SR502
 • Kod zamówienia 5CGXFC7B7M15C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C7F23C8N

 • MM# 965976
 • Kod SPEC SR503
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C7F23C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C7U19C8N

 • MM# 965977
 • Kod SPEC SR504
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C7U19C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27C6N

 • MM# 965978
 • Kod SPEC SR505
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F27C6N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31C6N

 • MM# 965979
 • Kod SPEC SR506
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F31C6N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D7F27C8N

 • MM# 968216
 • Kod SPEC SR6W5
 • Kod zamówienia 5CGXBC7D7F27C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15C7N

 • MM# 968226
 • Kod SPEC SR6WF
 • Kod zamówienia 5CGXFC7B6M15C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23C7N

 • MM# 968227
 • Kod SPEC SR6WG
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6F23C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27I7N

 • MM# 968229
 • Kod SPEC SR6WJ
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F27I7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D7F31C8N

 • MM# 968230
 • Kod SPEC SR6WK
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D7F31C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7B7M15C8N

 • MM# 968355
 • Kod SPEC SR706
 • Kod zamówienia 5CGXBC7B7M15C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15I7

 • MM# 968360
 • Kod SPEC SR70B
 • Kod zamówienia 5CGXFC7B6M15I7
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23I7

 • MM# 968361
 • Kod SPEC SR70C
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6F23I7
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31I7

 • MM# 968362
 • Kod SPEC SR70D
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F31I7
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C7F23C8N

 • MM# 968497
 • Kod SPEC SR745
 • Kod zamówienia 5CGXBC7C7F23C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C6U19C7N

 • MM# 968909
 • Kod SPEC SR7G6
 • Kod zamówienia 5CGXBC7C6U19C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27I7

 • MM# 968922
 • Kod SPEC SR7GK
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F27I7
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31A7N

 • MM# 968925
 • Kod SPEC SR7GL
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F31A7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31C7N

 • MM# 968969
 • Kod SPEC SR7HY
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F31C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19C7N

 • MM# 969102
 • Kod SPEC SR7MV
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6U19C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23I7N

 • MM# 969103
 • Kod SPEC SR7MU
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6F23I7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D7F31C8N

 • MM# 970606
 • Kod SPEC SR8UM
 • Kod zamówienia 5CGXBC7D7F31C8N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19A7N

 • MM# 970619
 • Kod SPEC SR8V0
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6U19A7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19C6N

 • MM# 970620
 • Kod SPEC SR8V1
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6U19C6N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19I7N

 • MM# 970621
 • Kod SPEC SR8V2
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6U19I7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27C7N

 • MM# 970622
 • Kod SPEC SR8V3
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F27C7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31I7N

 • MM# 970623
 • Kod SPEC SR8V4
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D6F31I7N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15C6N

 • MM# 973764
 • Kod SPEC SRBMW
 • Kod zamówienia 5CGXFC7B6M15C6N
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19I7

 • MM# 973765
 • Kod SPEC SRBMX
 • Kod zamówienia 5CGXFC7C6U19I7
 • Numer wersji A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D7F27C8N

 • MM# 973766
 • Kod SPEC SRBMY
 • Kod zamówienia 5CGXFC7D7F27C8N
 • Numer wersji A1

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SR501

SR6W5

SR4S0

SR706

SR4RZ

SR4RY

SR506

SR505

SR504

SR503

SR745

SR502

SR7MV

SR7MU

SRBMY

SRBMX

SR4ZR

SRBMW

SR4ZQ

SR8V4

SR8V3

SR8V2

SR8V1

SR8V0

SR8UM

SR7GL

SR7GK

SR6WG

SR7G6

SR6WF

SR4SA

SR70D

SR6WK

SR70C

SR6WJ

SR70B

SR7HY

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.