FPGA Cyclone® V 5CGXC4

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6U19C7N

 • MM# 965694
 • Kod SPEC SR4RV
 • Kod zamówienia 5CGXBC4C6U19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7F27C8N

 • MM# 965695
 • Kod SPEC SR4RW
 • Kod zamówienia 5CGXBC4C7F27C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23I7N

 • MM# 965705
 • Kod SPEC SR4S6
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F23I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27I7

 • MM# 965706
 • Kod SPEC SR4S7
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F27I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13C6N

 • MM# 965970
 • Kod SPEC SR4ZX
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6M13C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19A7N

 • MM# 965971
 • Kod SPEC SR4ZY
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6U19A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19C6N

 • MM# 965972
 • Kod SPEC SR4ZZ
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6U19C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7U19C8N

 • MM# 968214
 • Kod SPEC SR6W3
 • Kod zamówienia 5CGXBC4C7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27C6N

 • MM# 968218
 • Kod SPEC SR6W7
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F27C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19C7N

 • MM# 968219
 • Kod SPEC SR6W8
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6U19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7F27C8N

 • MM# 968220
 • Kod SPEC SR6W9
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C7F27C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11I7N

 • MM# 968221
 • Kod SPEC SR6WA
 • Kod zamówienia 5CGXFC4F6M11I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6F23C7N

 • MM# 968353
 • Kod SPEC SR704
 • Kod zamówienia 5CGXBC4C6F23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F7M11C8N

 • MM# 968359
 • Kod SPEC SR70A
 • Kod zamówienia 5CGXFC4F7M11C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6F27C7N

 • MM# 968491
 • Kod SPEC SR73Z
 • Kod zamówienia 5CGXBC4C6F27C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23C7N

 • MM# 968771
 • Kod SPEC SR7C7
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7F23C8N

 • MM# 968772
 • Kod SPEC SR7C8
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11C6N

 • MM# 968774
 • Kod SPEC SR7CA
 • Kod zamówienia 5CGXFC4F6M11C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7F23C8N

 • MM# 968908
 • Kod SPEC SR7G5
 • Kod zamówienia 5CGXBC4C7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27C7N

 • MM# 968915
 • Kod SPEC SR7GB
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F27C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19I7N

 • MM# 968916
 • Kod SPEC SR7GD
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6U19I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13C7N

 • MM# 968917
 • Kod SPEC SR7GC
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6M13C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7U19C8N

 • MM# 968919
 • Kod SPEC SR7GE
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7M13C8N

 • MM# 970610
 • Kod SPEC SR8UR
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C7M13C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11C7N

 • MM# 970611
 • Kod SPEC SR8US
 • Kod zamówienia 5CGXFC4F6M11C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11I7

 • MM# 970612
 • Kod SPEC SR8UT
 • Kod zamówienia 5CGXFC4F6M11I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23C6N

 • MM# 973756
 • Kod SPEC SRBMP
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F23C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27I7N

 • MM# 973757
 • Kod SPEC SRBMQ
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F27I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13I7N

 • MM# 973758
 • Kod SPEC SRBMR
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6M13I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23I7

 • MM# 999J5Z
 • Kod SPEC SRGCK
 • Kod zamówienia 5CGXFC4C6F23I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SR6W7

SR4ZZ

SR4ZY

SR4ZX

SR6W3

SRGCK

SR73Z

SR704

SR4RW

SR4RV

SR4S7

SR6W9

SR4S6

SR6W8

SRBMQ

SRBMP

SRBMR

SR8US

SR7CA

SR7GE

SR8UR

SR7GD

SR7GC

SR7GB

SR8UT

SR7G5

SR6WA

SR7C8

SR7C7

SR70A

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.