FPGA Cyclone® V 5CGXC3

Specyfikacja

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B6U19C7N

 • MM# 965692
 • Kod SPEC SR4RT
 • Kod zamówienia 5CGXBC3B6U19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692434744818

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B7F23C8N

 • MM# 965693
 • Kod SPEC SR4RU
 • Kod zamówienia 5CGXBC3B7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695545744472

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15C6N

 • MM# 965702
 • Kod SPEC SR4S3
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U15C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702678

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15I7N

 • MM# 965703
 • Kod SPEC SR4S4
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U15I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695341745056

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B7U19C8N

 • MM# 965704
 • Kod SPEC SR4S5
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697356

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B6U15C7N

 • MM# 965960
 • Kod SPEC SR4ZM
 • Kod zamówienia 5CGXBC3B6U15C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701054

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15C7N

 • MM# 965968
 • Kod SPEC SR4ZV
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U15C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693184746629

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19C6N

 • MM# 965969
 • Kod SPEC SR4ZW
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U19C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693139

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B6F23C7N

 • MM# 968351
 • Kod SPEC SR702
 • Kod zamówienia 5CGXBC3B6F23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695564745234

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B7U19C8N

 • MM# 968352
 • Kod SPEC SR703
 • Kod zamówienia 5CGXBC3B7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702477

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23I7

 • MM# 968357
 • Kod SPEC SR708
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6F23I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701692

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19I7N

 • MM# 968358
 • Kod SPEC SR709
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U19I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697309744934

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23I7N

 • MM# 968506
 • Kod SPEC SR74E
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6F23I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694792744930

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B7F23C8N

 • MM# 968509
 • Kod SPEC SR74H
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693482745673

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B7U15C8N

 • MM# 968907
 • Kod SPEC SR7G4
 • Kod zamówienia 5CGXBC3B7U15C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701275744469

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23C6N

 • MM# 968910
 • Kod SPEC SR7G7
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6F23C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700102746380

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15A7N

 • MM# 968912
 • Kod SPEC SR7G9
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U15A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699834

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B7U15C8N

 • MM# 968913
 • Kod SPEC SR7GA
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B7U15C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692799746308

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23C7N

 • MM# 968914
 • Kod SPEC SR7G8
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6F23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692277745177

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19A7N

 • MM# 970609
 • Kod SPEC SR8UQ
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U19A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695930745972

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19C7N

 • MM# 973755
 • Kod SPEC SRBMN
 • Kod zamówienia 5CGXFC3B6U19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701929745497

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR4RT

SR4S5

SR4S4

SR4S3

SR8UQ

SR4ZW

SR7GA

SR4ZV

SR703

SR702

SR4RU

SR7G4

SRBMN

SR709

SR708

SR74H

SR7G9

SR74E

SR7G8

SR4ZM

SR7G7

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.