FPGA Arria® V 5AGZE7

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7H2F35C3G

 • MM# 999XCL
 • Kod SPEC SRHBE
 • Kod zamówienia 5AGZME7H2F35C3G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725328744213

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7H2F35I3LG

 • MM# 999XCM
 • Kod SPEC SRHBF
 • Kod zamówienia 5AGZME7H2F35I3LG
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725357

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7H3F35C4G

 • MM# 999XCN
 • Kod SPEC SRHBG
 • Kod zamówienia 5AGZME7H3F35C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725949

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7H3F35I4G

 • MM# 999XCP
 • Kod SPEC SRHBH
 • Kod zamówienia 5AGZME7H3F35I4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725697

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7K2F40C3G

 • MM# 999XCR
 • Kod SPEC SRHBJ
 • Kod zamówienia 5AGZME7K2F40C3G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 724861

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7K2F40I3LG

 • MM# 999XCT
 • Kod SPEC SRHBK
 • Kod zamówienia 5AGZME7K2F40I3LG
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695307

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7K3F40C4G

 • MM# 999XCW
 • Kod SPEC SRHBL
 • Kod zamówienia 5AGZME7K3F40C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725262

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7K3F40I4G

 • MM# 999XCX
 • Kod SPEC SRHBM
 • Kod zamówienia 5AGZME7K3F40I4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725562

Wycofane i niedostępne

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7K3F40C4N

 • MM# 965657
 • Kod SPEC SR4QT
 • Kod zamówienia 5AGZME7K3F40C4N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702864

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7K3F40I4N

 • MM# 968324
 • Kod SPEC SR6Z9
 • Kod zamówienia 5AGZME7K3F40I4N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698151

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7H2F35I3LN

 • MM# 970582
 • Kod SPEC SR8TX
 • Kod zamówienia 5AGZME7H2F35I3LN
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701747745692

Arria® V 5AGZE7 FPGA 5AGZME7H3F35C4N

 • MM# 973727
 • Kod SPEC SRBLU
 • Kod zamówienia 5AGZME7H3F35C4N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700540744352

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR6Z9

SRHBM

SRHBL

SRHBK

SRHBJ

SRHBH

SRHBG

SR8TX

SRHBF

SRBLU

SRHBE

SR4QT

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.