FPGA Arria® V 5AGXA5

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31C5G

 • MM# 984217
 • Kod SPEC SRER4
 • Kod zamówienia 5AGXMA5G4F31C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702865

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F27C4G

 • MM# 999G0L
 • Kod SPEC SRFL0
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F27C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699644

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F27C5G

 • MM# 999G0M
 • Kod SPEC SRFL1
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F27C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696957

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F27I5G

 • MM# 999G0P
 • Kod SPEC SRFL2
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F27I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700519

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F31C4G

 • MM# 999G0R
 • Kod SPEC SRFL3
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F31C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697965

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F31C5G

 • MM# 999G0T
 • Kod SPEC SRFL4
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F31C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700792

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F31I5G

 • MM# 999G0V
 • Kod SPEC SRFL5
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F31I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694540

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F35C4G

 • MM# 999G0W
 • Kod SPEC SRFL6
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F35C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701254

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F35C5G

 • MM# 999G0X
 • Kod SPEC SRFL7
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F35C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692449

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F35I5G

 • MM# 999G0Z
 • Kod SPEC SRFL8
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D4F35I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701940

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D6F27C6G

 • MM# 999G10
 • Kod SPEC SRFL9
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D6F27C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696218

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D6F31C6G

 • MM# 999G11
 • Kod SPEC SRFLA
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D6F31C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701438

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D6F35C6G

 • MM# 999G12
 • Kod SPEC SRFLB
 • Kod zamówienia 5AGXBA5D6F35C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695418

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H4F35C4G

 • MM# 999G2D
 • Kod SPEC SRFM9
 • Kod zamówienia 5AGXFA5H4F35C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696833

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H4F35C5G

 • MM# 999G2F
 • Kod SPEC SRFMA
 • Kod zamówienia 5AGXFA5H4F35C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699089

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H6F35C6G

 • MM# 999G2G
 • Kod SPEC SRFMB
 • Kod zamówienia 5AGXFA5H6F35C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699451

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D4F27C5G

 • MM# 999G3R
 • Kod SPEC SRFN9
 • Kod zamówienia 5AGXMA5D4F27C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693632

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D4F27I3G

 • MM# 999G3T
 • Kod SPEC SRFNA
 • Kod zamówienia 5AGXMA5D4F27I3G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698431

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D4F27I5G

 • MM# 999G3W
 • Kod SPEC SRFNB
 • Kod zamówienia 5AGXMA5D4F27I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699158

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D6F27C6G

 • MM# 999G3X
 • Kod SPEC SRFNC
 • Kod zamówienia 5AGXMA5D6F27C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697845

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31C4G

 • MM# 999G3Z
 • Kod SPEC SRFND
 • Kod zamówienia 5AGXMA5G4F31C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702382

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31I3G

 • MM# 999G40
 • Kod SPEC SRFNE
 • Kod zamówienia 5AGXMA5G4F31I3G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698251

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31I5G

 • MM# 999G41
 • Kod SPEC SRFNF
 • Kod zamówienia 5AGXMA5G4F31I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691725

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F35C5G

 • MM# 999G42
 • Kod SPEC SRFNG
 • Kod zamówienia 5AGXMA5G4F35C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692826

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G6F31C6G

 • MM# 999G43
 • Kod SPEC SRFNH
 • Kod zamówienia 5AGXMA5G6F31C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692227

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G6F35C6G

 • MM# 999G44
 • Kod SPEC SRFNJ
 • Kod zamówienia 5AGXMA5G6F35C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702872

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SRFL9

SRFL8

SRFL7

SRFN9

SRFL6

SRFL5

SRFNF

SRFNE

SRFLB

SRFND

SRFLA

SRFNC

SRFNB

SRFNA

SRFL4

SRFL3

SRFL2

SRFL1

SRFL0

SRER4

SRFM9

SRFMB

SRFMA

SRFNJ

SRFNH

SRFNG

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.