FPGA Intel® Arria® 10 GX 160

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Technologie zaawansowane

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3SG

 • MM# 965079
 • Kod SPEC SR48B
 • Kod zamówienia 10AX016C4U19E3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698350

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3LG

 • MM# 965080
 • Kod SPEC SR48C
 • Kod zamówienia 10AX016C4U19I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702560

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19M3SG

 • MM# 965081
 • Kod SPEC SR48D
 • Kod zamówienia 10AX016C4U19M3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701235

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2SG

 • MM# 965082
 • Kod SPEC SR48E
 • Kod zamówienia 10AX016E3F27I2SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699028

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3LG

 • MM# 965086
 • Kod SPEC SR48J
 • Kod zamówienia 10AX016E4F27I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697282

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3LG

 • MM# 965090
 • Kod SPEC SR48N
 • Kod zamówienia 10AX016E4F29I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696399

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2LG

 • MM# 965108
 • Kod SPEC SR495
 • Kod zamówienia 10AX016C3U19E2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695225

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I1HG

 • MM# 965109
 • Kod SPEC SR496
 • Kod zamówienia 10AX016E3F27I1HG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696568

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2LG

 • MM# 965110
 • Kod SPEC SR497
 • Kod zamówienia 10AX016E3F29I2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697001

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3LG

 • MM# 965320
 • Kod SPEC SR4F6
 • Kod zamówienia 10AX016C4U19E3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700076

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3LG

 • MM# 965321
 • Kod SPEC SR4F7
 • Kod zamówienia 10AX016E4F29E3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693731

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2SG

 • MM# 965386
 • Kod SPEC SR4H2
 • Kod zamówienia 10AX016C3U19I2SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696602

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2LG

 • MM# 965387
 • Kod SPEC SR4H3
 • Kod zamówienia 10AX016E3F27I2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702352

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I1HG

 • MM# 965388
 • Kod SPEC SR4H4
 • Kod zamówienia 10AX016E3F29I1HG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696214

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3LG

 • MM# 965389
 • Kod SPEC SR4H5
 • Kod zamówienia 10AX016E4F27E3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693481

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2SG

 • MM# 965547
 • Kod SPEC SR4MN
 • Kod zamówienia 10AX016C3U19E2SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697628

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3VG

 • MM# 965548
 • Kod SPEC SR4MP
 • Kod zamówienia 10AX016C4U19I3VG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698755

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2SG

 • MM# 965549
 • Kod SPEC SR4MQ
 • Kod zamówienia 10AX016E3F29E2SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692925

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3SG

 • MM# 965550
 • Kod SPEC SR4MR
 • Kod zamówienia 10AX016E4F27E3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692154

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3SG

 • MM# 965551
 • Kod SPEC SR4MS
 • Kod zamówienia 10AX016E4F27I3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698142

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E1HG

 • MM# 966199
 • Kod SPEC SR56M
 • Kod zamówienia 10AX016E3F27E1HG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700614

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2SG

 • MM# 966267
 • Kod SPEC SR58M
 • Kod zamówienia 10AX016E3F27E2SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698846

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2LG

 • MM# 966315
 • Kod SPEC SR5A1
 • Kod zamówienia 10AX016E3F29E2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693394

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3SG

 • MM# 966320
 • Kod SPEC SR5A6
 • Kod zamówienia 10AX016E4F29E3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692118

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E1HG

 • MM# 967626
 • Kod SPEC SR6DE
 • Kod zamówienia 10AX016E3F29E1HG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700923

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2SG

 • MM# 967627
 • Kod SPEC SR6DF
 • Kod zamówienia 10AX016E3F29I2SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693153

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2LG

 • MM# 973549
 • Kod SPEC SRBFU
 • Kod zamówienia 10AX016C3U19I2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693510

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3VG

 • MM# 973550
 • Kod SPEC SRBFV
 • Kod zamówienia 10AX016C4U19E3VG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693930

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3SG

 • MM# 973551
 • Kod SPEC SRBFW
 • Kod zamówienia 10AX016C4U19I3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697667

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2LG

 • MM# 973552
 • Kod SPEC SRBFX
 • Kod zamówienia 10AX016E3F27E2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698169

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3SG

 • MM# 973553
 • Kod SPEC SRBFY
 • Kod zamówienia 10AX016E4F29I3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698042

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29M3SG

 • MM# 973554
 • Kod SPEC SRBFZ
 • Kod zamówienia 10AX016E4F29M3SG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695231

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR48B

SR6DF

SR6DE

SR4F7

SR4F6

SR4H5

SR4H4

SR4H3

SRBFZ

SR4MN

SRBFY

SRBFX

SRBFW

SR497

SRBFV

SR496

SRBFU

SR495

SR4H2

SR4MS

SR4MR

SR4MQ

SR4MP

SR48J

SR5A1

SR48E

SR48D

SR48C

SR56M

SR48N

SR58M

SR5A6

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.