FPGA Stratix® V 5SGSD8

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C2G

 • MM# 99A2RM
 • Kod SPEC SRJRS
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696357

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2G

 • MM# 99A2RN
 • Kod SPEC SRJRT
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 726100

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I3G

 • MM# 99A2RP
 • Kod SPEC SRJRU
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 724909

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C2LG

 • MM# 99A2RT
 • Kod SPEC SRJRW
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698385

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I3LG

 • MM# 99A2RZ
 • Kod SPEC SRJS0
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692364

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I2LG

 • MM# 99A2T0
 • Kod SPEC SRJS1
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 724956

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40C2G

 • MM# 99A2T2
 • Kod SPEC SRJS3
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K1F40C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701812

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I3LG

 • MM# 99A2T3
 • Kod SPEC SRJS4
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 724912

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C3G

 • MM# 99A2T4
 • Kod SPEC SRJS5
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693910

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I3G

 • MM# 99A2T7
 • Kod SPEC SRJS8
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698367

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45C2LG

 • MM# 99A2T9
 • Kod SPEC SRJSA
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F45C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725400

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2LG

 • MM# 99A2TA
 • Kod SPEC SRJSB
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 724816

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C4G

 • MM# 99A2TH
 • Kod SPEC SRJSG
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45C4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725760

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40I2G

 • MM# 99A2TM
 • Kod SPEC SRJSL
 • Kod zamówienia 5SGSED8K1F40I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692076

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I2G

 • MM# 99A2TP
 • Kod SPEC SRJSN
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 726025

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C2G

 • MM# 99A2TR
 • Kod SPEC SRJSP
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702092

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F46I2G

 • MM# 99A2TV
 • Kod SPEC SRJSR
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F46I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I4G

 • MM# 99A2TZ
 • Kod SPEC SRJSU
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725832

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C3G

 • MM# 99A2V2
 • Kod SPEC SRJSW
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 724993

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C2LG

 • MM# 99A2V3
 • Kod SPEC SRJSX
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 726211

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2LG

 • MM# 99A2V4
 • Kod SPEC SRJSY
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725871

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3LG

 • MM# 99A2V6
 • Kod SPEC SRJT0
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701698

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C2G

 • MM# 99A2V9
 • Kod SPEC SRJT3
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725019

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I2LG

 • MM# 99A2VC
 • Kod SPEC SRJT5
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40I2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691754

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I3LG

 • MM# 99A2VG
 • Kod SPEC SRJT7
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 726206

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3G

 • MM# 99A2VJ
 • Kod SPEC SRJT9
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725432

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3G

 • MM# 99A2VL
 • Kod SPEC SRJTB
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699487

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2G

 • MM# 99A2VN
 • Kod SPEC SRJTD
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697734

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I3LG

 • MM# 99A2VR
 • Kod SPEC SRJTF
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725831

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C4G

 • MM# 99A2VX
 • Kod SPEC SRJTJ
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694095

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C3G

 • MM# 99A2VZ
 • Kod SPEC SRJTK
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697553

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3LG

 • MM# 99A2W1
 • Kod SPEC SRJTM
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696337

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3LG

 • MM# 99A2W4
 • Kod SPEC SRJTP
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725523

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C2LG

 • MM# 99A2W5
 • Kod SPEC SRJTQ
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694591

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F46C3G

 • MM# 99A2W8
 • Kod SPEC SRJTS
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F46C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I3G

 • MM# 99A2W9
 • Kod SPEC SRJTT
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699913

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C3G

 • MM# 99A2WA
 • Kod SPEC SRJTU
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725726

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F46C2LG

 • MM# 99A2WC
 • Kod SPEC SRJTV
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F46C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40C2G

 • MM# 99A2WD
 • Kod SPEC SRJTW
 • Kod zamówienia 5SGSED8K1F40C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699771

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F46I3G

 • MM# 99A2WF
 • Kod SPEC SRJTX
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F46I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C2G

 • MM# 99A2WH
 • Kod SPEC SRJTZ
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693835

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3G

 • MM# 99A2WL
 • Kod SPEC SRJU1
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696122

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I4G

 • MM# 99A2WN
 • Kod SPEC SRJU3
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695894

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40C2LG

 • MM# 99A2WW
 • Kod SPEC SRJU8
 • Kod zamówienia 5SGSED8K1F40C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699663

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45C2G

 • MM# 99A2WZ
 • Kod SPEC SRJUA
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F45C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725392

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C3G

 • MM# 99A2X2
 • Kod SPEC SRJUC
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 726075

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45C2G

 • MM# 99A2X4
 • Kod SPEC SRJUE
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N1F45C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725609

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I4G

 • MM# 99A2X6
 • Kod SPEC SRJUG
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695845

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C2LG

 • MM# 99A2X9
 • Kod SPEC SRJUK
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725286

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45I2G

 • MM# 99A2XD
 • Kod SPEC SRJUM
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N1F45I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725846

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2LG

 • MM# 99A2XG
 • Kod SPEC SRJUP
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691991

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C2LG

 • MM# 99A2XH
 • Kod SPEC SRJUQ
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693232

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40C2LG

 • MM# 99A2XK
 • Kod SPEC SRJUS
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K1F40C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693099

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C3G

 • MM# 99A2XL
 • Kod SPEC SRJUT
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695181

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C2G

 • MM# 99A2XM
 • Kod SPEC SRJUU
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698799

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2LG

 • MM# 99A2XT
 • Kod SPEC SRJUX
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725764

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I3G

 • MM# 99A2XV
 • Kod SPEC SRJUY
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725248

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C3G

 • MM# 99A2XW
 • Kod SPEC SRJUZ
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700462

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C2LG

 • MM# 99A2Z0
 • Kod SPEC SRJV3
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694865

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C4G

 • MM# 99A2Z1
 • Kod SPEC SRJV4
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692527

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I3G

 • MM# 99A2Z3
 • Kod SPEC SRJV6
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 724906

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45C2LG

 • MM# 99A2Z4
 • Kod SPEC SRJV7
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N1F45C2LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725277

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2G

 • MM# 99A2Z8
 • Kod SPEC SRJVA
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693994

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I2G

 • MM# 99A2ZA
 • Kod SPEC SRJVC
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698071

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I3LG

 • MM# 99A2ZC
 • Kod SPEC SRJVD
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40I3LG
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695105

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I4G

 • MM# 99A2ZD
 • Kod SPEC SRJVE
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725035

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45I2G

 • MM# 99A2ZF
 • Kod SPEC SRJVF
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F45I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 726090

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C2G

 • MM# 99A2ZN
 • Kod SPEC SRJVM
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45C2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725731

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C3G

 • MM# 99A2ZT
 • Kod SPEC SRJVQ
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C3G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 726101

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C4G

 • MM# 99A2ZW
 • Kod SPEC SRJVS
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C4G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725383

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40I2G

 • MM# 99A2ZX
 • Kod SPEC SRJVT
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K1F40I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694906

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2G

 • MM# 99A301
 • Kod SPEC SRJVV
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I2G
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 725571

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2LP

 • MM# 99A487
 • Kod SPEC SRK1N
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45C2LP
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3LP

 • MM# 99A6ZZ
 • Kod SPEC SRK70
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I3LP
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2LP

 • MM# 99A7C1
 • Kod SPEC SRK8L
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I2LP
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2LP

 • MM# 99AVDV
 • Kod SPEC SRLBN
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C2LP
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Wycofane i niedostępne

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C4N

 • MM# 965761
 • Kod SPEC SR4TU
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695714

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3N

 • MM# 965763
 • Kod SPEC SR4TW
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698704

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40I2N

 • MM# 965809
 • Kod SPEC SR4V8
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K1F40I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692116

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C2LN

 • MM# 966164
 • Kod SPEC SR55L
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699813

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I3

 • MM# 966165
 • Kod SPEC SR55M
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I3
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692636

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C2LN

 • MM# 966166
 • Kod SPEC SR55N
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702782

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C2N

 • MM# 966167
 • Kod SPEC SR55P
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694944

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2L

 • MM# 966169
 • Kod SPEC SR55R
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45C2L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692687

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2L

 • MM# 966170
 • Kod SPEC SR55S
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I2L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697654

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3NYY

 • MM# 966172
 • Kod SPEC SR55U
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I3NYY
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695472

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40C2LN

 • MM# 966323
 • Kod SPEC SR5A9
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K1F40C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694514

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I2LN

 • MM# 966324
 • Kod SPEC SR5AA
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40I2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701838

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3L

 • MM# 966325
 • Kod SPEC SR5AB
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I3L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693584

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3N

 • MM# 966326
 • Kod SPEC SR5AC
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699188

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I4N

 • MM# 966327
 • Kod SPEC SR5AD
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694698

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45C2LN

 • MM# 966328
 • Kod SPEC SR5AE
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N1F45C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695511

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I2N

 • MM# 966329
 • Kod SPEC SR5AF
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696299

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I3N

 • MM# 966330
 • Kod SPEC SR5AG
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701051

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40C2LN

 • MM# 968278
 • Kod SPEC SR6XX
 • Kod zamówienia 5SGSED8K1F40C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700703

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3N

 • MM# 968280
 • Kod SPEC SR6XZ
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697565

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45C2LN

 • MM# 968281
 • Kod SPEC SR6Y0
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F45C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692077

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I3L

 • MM# 968282
 • Kod SPEC SR6Y1
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I3L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694563

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3LN

 • MM# 968283
 • Kod SPEC SR6Y2
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I3LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701312

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I3L

 • MM# 968453
 • Kod SPEC SR72V
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I3L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693720

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I3LN

 • MM# 968454
 • Kod SPEC SR72W
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I3LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700023

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3

 • MM# 968456
 • Kod SPEC SR72Y
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I3
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702512

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3LN

 • MM# 968457
 • Kod SPEC SR72Z
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I3LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695820

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I4N

 • MM# 968458
 • Kod SPEC SR730
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697087

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C2LN

 • MM# 968459
 • Kod SPEC SR731
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700556

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C3N

 • MM# 968460
 • Kod SPEC SR732
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702205

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I4N

 • MM# 968461
 • Kod SPEC SR733
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698056

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C2N

 • MM# 968537
 • Kod SPEC SR75B
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696504

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I2N

 • MM# 968539
 • Kod SPEC SR75D
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695258

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C4N

 • MM# 968541
 • Kod SPEC SR75F
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693589

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40I3

 • MM# 968542
 • Kod SPEC SR75G
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40I3
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700271

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C2LN

 • MM# 968544
 • Kod SPEC SR75J
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692875

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I3LN

 • MM# 968545
 • Kod SPEC SR75K
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I3LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699965

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C2N

 • MM# 968982
 • Kod SPEC SR7JB
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702672

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C2LN

 • MM# 968983
 • Kod SPEC SR7JA
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697142

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45C2N

 • MM# 968985
 • Kod SPEC SR7JE
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N1F45C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700337

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C3N

 • MM# 968989
 • Kod SPEC SR7JG
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692869

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I4N

 • MM# 968991
 • Kod SPEC SR7JJ
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700528

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2L

 • MM# 969335
 • Kod SPEC SR7UM
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I2L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697663

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40I3L

 • MM# 969554
 • Kod SPEC SR804
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40I3L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702718

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2N

 • MM# 969557
 • Kod SPEC SR807
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700130

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45I3L

 • MM# 969562
 • Kod SPEC SR80C
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45I3L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693567

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40I3LN

 • MM# 969615
 • Kod SPEC SR81X
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40I3LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702732

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K3F40C3N

 • MM# 969616
 • Kod SPEC SR81Y
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K3F40C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701743

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C2N

 • MM# 969618
 • Kod SPEC SR820
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694567

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40C2N

 • MM# 969772
 • Kod SPEC SR86J
 • Kod zamówienia 5SGSED8K1F40C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695918

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K1F40I2N

 • MM# 969773
 • Kod SPEC SR86K
 • Kod zamówienia 5SGSED8K1F40I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694634

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40I2LN

 • MM# 969774
 • Kod SPEC SR86L
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40I2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701841

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K3F40C3N

 • MM# 969776
 • Kod SPEC SR86N
 • Kod zamówienia 5SGSED8K3F40C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702238

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C2N

 • MM# 969777
 • Kod SPEC SR86P
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700347

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45C3N

 • MM# 969778
 • Kod SPEC SR86Q
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696848

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2

 • MM# 969779
 • Kod SPEC SR86R
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I2
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699592

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I2LN

 • MM# 969780
 • Kod SPEC SR86S
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693970

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F46C3N

 • MM# 969781
 • Kod SPEC SR86T
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F46C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C2L

 • MM# 969782
 • Kod SPEC SR86U
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C2L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702136

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N1F45I2N

 • MM# 969831
 • Kod SPEC SR889
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N1F45I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696739

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2L

 • MM# 969832
 • Kod SPEC SR88A
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C2L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697456

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2N

 • MM# 969833
 • Kod SPEC SR88B
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699025

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I2LN

 • MM# 969834
 • Kod SPEC SR88C
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694667

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I4

 • MM# 969835
 • Kod SPEC SR88D
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I4
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691646

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I3LN

 • MM# 970672
 • Kod SPEC SR8WK
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I3LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693384

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F45I3N

 • MM# 970673
 • Kod SPEC SR8WL
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F45I3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696763

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N2F46C2LN

 • MM# 970674
 • Kod SPEC SR8WM
 • Kod zamówienia 5SGSED8N2F46C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K1F40C2N

 • MM# 970720
 • Kod SPEC SR8XZ
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K1F40C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692882

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8K2F40C2LN

 • MM# 970721
 • Kod SPEC SR8Y0
 • Kod zamówienia 5SGSMD8K2F40C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701020

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I3L

 • MM# 970723
 • Kod SPEC SR8Y2
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I3L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698429

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45I3N

 • MM# 970724
 • Kod SPEC SR8Y3
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45I3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692531

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C2N

 • MM# 973810
 • Kod SPEC SRBP5
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699176

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8K2F40C3N

 • MM# 973811
 • Kod SPEC SRBP6
 • Kod zamówienia 5SGSED8K2F40C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693820

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45C2L

 • MM# 973812
 • Kod SPEC SRBP7
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F45C2L
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701537

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45C2N

 • MM# 973813
 • Kod SPEC SRBP8
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F45C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694353

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F45I2N

 • MM# 973814
 • Kod SPEC SRBP9
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F45I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693163

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N1F46I2N

 • MM# 973815
 • Kod SPEC SRBPA
 • Kod zamówienia 5SGSED8N1F46I2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C2N

 • MM# 973818
 • Kod SPEC SRBPD
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C2N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692137

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F45C4N

 • MM# 973819
 • Kod SPEC SRBPE
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F45C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692649

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSED8N3F46I3N

 • MM# 973820
 • Kod SPEC SRBPF
 • Kod zamówienia 5SGSED8N3F46I3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45C2LN

 • MM# 973859
 • Kod SPEC SRBQK
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45C2LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699357

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N2F45I3LN

 • MM# 973860
 • Kod SPEC SRBQL
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N2F45I3LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701094

Stratix® V 5SGSD8 FPGA 5SGSMD8N3F45C4N

 • MM# 973861
 • Kod SPEC SRBQM
 • Kod zamówienia 5SGSMD8N3F45C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701505

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS Różni się w zależności od produktu
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR820

SRJVC

SRJVD

SRJVE

SRJVF

SRJUZ

SRJVA

SRJV3

SRJUS

SRJV4

SRJUT

SRJUU

SRJV6

SRJV7

SRJUX

SRJUY

SRJUK

SRJUM

SRK70

SRJUP

SRJUQ

SRJUC

SRJUE

SRJUG

SRJTZ

SRJUA

SRJTQ

SRJU3

SR88D

SRJTS

SR88C

SRJTT

SR88B

SRJTU

SR88A

SRJTV

SRJTW

SRJU8

SR807

SRJTX

SRJTJ

SRJTK

SR80C

SRJTM

SRJTP

SRJU1

SR6XX

SRBPD

SR4TU

SR55U

SR7JG

SR55S

SRBPA

SR55R

SR7JE

SR55P

SR6Y2

SR7JB

SR6XZ

SRBPF

SR4TW

SR7JJ

SRBPE

SR55N

SR6Y1

SR7JA

SRK8L

SR55M

SR6Y0

SR55L

SRBP9

SRBP8

SRBP7

SRBP6

SRBP5

SRLBN

SRJVS

SRJVT

SRJVV

SR81Y

SR81X

SRJVM

SRJVQ

SR72Z

SR4V8

SR732

SR731

SR730

SR72Y

SRBQM

SRBQL

SR72W

SRBQK

SR72V

SR733

SRK1N

SRJTB

SRJTD

SR8Y3

SR8Y2

SRJTF

SR8Y0

SRJSX

SRJT9

SRJSY

SR804

SR8XZ

SR889

SR75D

SRJSP

SR75B

SRJSR

SRJT3

SRJT5

SRJSU

SRJT7

SRJSW

SR75K

SR75J

SRJSL

SR75G

SR75F

SRJSN

SRJT0

SR5AB

SR86T

SR5AA

SR86S

SRJSA

SR86R

SRJSB

SR86Q

SR86P

SR86N

SR7UM

SRJSG

SRJRW

SRJS8

SR5AG

SR5AF

SR5AE

SR5AD

SR5AC

SR86U

SRJS0

SRJS1

SRJS3

SRJRS

SRJS4

SRJRT

SRJS5

SRJRU

SR86L

SR8WM

SR5A9

SR86K

SR8WL

SR86J

SR8WK

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.