CPLD MAX® II EPM240

Specyfikacja

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

MAX® II EPM240 CPLD EPM240GT100C3

 • MM# 967521
 • Kod SPEC SR6AD
 • Kod zamówienia EPM240GT100C3
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700578

MAX® II EPM240 CPLD EPM240T100C4

 • MM# 967523
 • Kod SPEC SR6AF
 • Kod zamówienia EPM240T100C4
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697264

MAX® II EPM240 CPLD EPM240GM100I5N

 • MM# 968064
 • Kod SPEC SR6RQ
 • Kod zamówienia EPM240GM100I5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695044

MAX® II EPM240 CPLD EPM240T100I5

 • MM# 970381
 • Kod SPEC SR8NM
 • Kod zamówienia EPM240T100I5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698037

MAX® II EPM240 CPLD EPM240GT100I5

 • MM# 971383
 • Kod SPEC SR9KN
 • Kod zamówienia EPM240GT100I5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697431

MAX® II EPM240 CPLD EPM240T100C5N

 • MM# 971385
 • Kod SPEC SR9KQ
 • Kod zamówienia EPM240T100C5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700864

MAX® II EPM240 CPLD EPM240T100I5N

 • MM# 971386
 • Kod SPEC SR9KR
 • Kod zamówienia EPM240T100I5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692926

MAX® II EPM240 CPLD EPM240GF100I5N

 • MM# 972154
 • Kod SPEC SR9TE
 • Kod zamówienia EPM240GF100I5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698023

MAX® II EPM240 CPLD EPM240M100C5N

 • MM# 972156
 • Kod SPEC SR9TG
 • Kod zamówienia EPM240M100C5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697913

MAX® II EPM240 CPLD EPM240F100C5N

 • MM# 972848
 • Kod SPEC SRAX1
 • Kod zamówienia EPM240F100C5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701168

MAX® II EPM240 CPLD EPM240M100I5N

 • MM# 972851
 • Kod SPEC SRAX4
 • Kod zamówienia EPM240M100I5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697496

MAX® II EPM240 CPLD EPM240GT100C5N

 • MM# 973377
 • Kod SPEC SRBAH
 • Kod zamówienia EPM240GT100C5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694224

MAX® II EPM240 CPLD EPM240GM100C5N

 • MM# 974600
 • Kod SPEC SRBZU
 • Kod zamówienia EPM240GM100C5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697051

MAX® II EPM240 CPLD EPM240T100C3N

 • MM# 974601
 • Kod SPEC SRBZV
 • Kod zamówienia EPM240T100C3N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698332

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR6RQ

SRBZV

SRAX4

SRBZU

SR9KN

SR6AF

SRAX1

SR6AD

SR8NM

SR9KR

SR9KQ

SR9TG

SR9TE

SRBAH

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Równoważne makrokomórki

Typowy równoważny współczynnik makrokomórki wynosi około 1,3 LE na makrokomórkę na podstawie danych empirycznych.

Opóźnienie między pinami

Opóźnienie między pinami to czas potrzebny na przejście sygnału od pinu wejściowego przez logikę kombinacyjną i pojawienie się na zewnętrznym pinie wyjściowym.

Pamięć flash użytkownika

Pamięć flash użytkownika (UFM) zapewnia dostęp do szeregowych bloków pamięci flash w tych urządzeniach.

Technologia testowania Boundary-scan grupy JTAG

Testowanie, które izoluje obwody wewnętrzne urządzenia od jego obwodów we/wy.

JTAG ISP

Programowalność w systemie za pomocą interfejsu JTAG.

Szybkie rejestry wejściowe

Rejestry wejściowe w komórkach we/wy, które mają szybkie i bezpośrednie połączenie z pinami we/wy.

Programowalne włączenie rejestru

Umożliwia zarejestrowanym wyjściom uzyskanie wysokiego poziomu przez określony czas po włączeniu za pomocą oprogramowania Quartus II.

Tłumacz JTAG

Zezwól na dostęp do JTAG TAP i sygnałów stanu, gdy do JTAG TAP zostanie wydana instrukcja USER0 lub USER1.

ISP w czasie rzeczywistym

Może zaprogramować obsługiwane urządzenie, podczas gdy urządzenie nadal działa.

MultiVolt we/wy†

Pozwalają urządzeniom we wszystkich pakietach łączyć się z systemami o różnych napięciach zasilania. Dla tolerancji 5,0 V należy użyć zewnętrznego rezystora.

Powerbanki we/wy

Grupa pinów we/wy, które są grupowane w celu określenia standardów we/wy. Do włączenia podczas pracy urządzenia.

Maksymalna moc wyjściowa

Maksymalna liczba wejść sterujących, które umożliwiają lub uniemożliwiają wyjście danych z urządzenia.

LVTTL/LVCMOS

Niskonapięciowy układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy / Niskonapięciowy komplementarny półprzewodnik metalowo-tlenkowy

Przerzutniki Schmitta

Pozwalają buforom wejściowym na reagowanie na powolne prędkości brzegowe wejścia z dużą szybkością brzegową wyjścia.

Programowalna szybkość narastania

Kontrola szybkości narastania wyjścia, która może być skonfigurowana pod kątem niskiego szumu lub dużej wydajności.

Programowalne rezystory podciągające

Każdy pin we/wy w urządzeniu zapewnia opcjonalny programowalny rezystor podciągający w trybie użytkownika. Jeśli ta funkcja jest włączona dla pinu we/wy, rezystor podciągający utrzymuje wyjście na poziomie VCCIO banku pinów wyjściowych.

Programowalne piny GND

Każdy nieużyty pin we/wy w urządzeniu może być użyty jako dodatkowy pin uziemiony.

Wyjścia typu otwarty dren

Urządzenia zapewniają opcjonalne wyjście typu otwarty dren (równoważne dla typu otwarty kolektor) dla każdego pinu we/wy. To wyjście typu otwarty dren umożliwia urządzeniu dostarczanie sygnałów sterujących na poziomie systemu, które mogą być potwierdzone przez dowolne z kilku urządzeń.

Funkcja Bus-Hold

Każdy pin we/wy w urządzeniu zapewnia opcjonalną funkcję Bus-Hold. Obwód udostępniający funkcję Bus-Hold może utrzymać sygnał na pinie we/wy w ostatnim używanym stanie.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.