MAX® V 5M570Z CPLD

0 Sprzedawcy detaliczni X

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Zasoby

 • LogicElements 570
 • EquivalentMacrocells 440
 • PinToPinDelay 9 ns
 • UserFlashMemory 8 Kb
 • LogicConvertibleToMemory Tak

Cechy

 • InternalOscillator Tak
 • FastPowerOnReset Tak
 • BoundaryScanJTAG Tak
 • JTAGISP Tak
 • FastInputRegisters Tak
 • ProgrammableRegisterPowerUp Tak
 • JTAGTranslator Tak
 • RealTimeISP Tak
 • MultiVoltIOs 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
 • IOPowerBanks 2
 • MaximumOutputEnables 159
 • LVTTL_LVCMOS Tak
 • LVDSOutputs Tak
 • SchmittTriggers Tak
 • ProgrammableSlewRate Tak
 • ProgrammablePullUpResistors Tak
 • ProgrammableGNDPins Tak
 • OpenDrainOutputs Tak
 • BusHold Tak

Dane techniczne pakietu

 • PackageOptions M100, T100, F256, T144
 • Wymiary obudowy 6mm x 6mm, 16mm x16mm, 17mm x 17mm, 22mm x 22mm

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZT100C5N

 • MM# 968266
 • Kod SPEC SR6XK
 • Kod zamówienia 5M570ZT100C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZT144C5N

 • MM# 965745
 • Kod SPEC SR4TC
 • Kod zamówienia 5M570ZT144C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZF256C4N

 • MM# 968408
 • Kod SPEC SR71L
 • Kod zamówienia 5M570ZF256C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZT100C4N

 • MM# 969137
 • Kod SPEC SR7NV
 • Kod zamówienia 5M570ZT100C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZM100C4N

 • MM# 965744
 • Kod SPEC SR4TB
 • Kod zamówienia 5M570ZM100C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZT100A5N

 • MM# 969135
 • Kod SPEC SR7NU
 • Kod zamówienia 5M570ZT100A5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZT144I5N

 • MM# 973797
 • Kod SPEC SRBNS
 • Kod zamówienia 5M570ZT144I5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZT144C4N

 • MM# 968267
 • Kod SPEC SR6XL
 • Kod zamówienia 5M570ZT144C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZT100I5N

 • MM# 973796
 • Kod SPEC SRBNR
 • Kod zamówienia 5M570ZT100I5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZM100I5N

 • MM# 969136
 • Kod SPEC SR7NT
 • Kod zamówienia 5M570ZM100I5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZF256C5N

 • MM# 968265
 • Kod SPEC SR6XJ
 • Kod zamówienia 5M570ZF256C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZM100C5N

 • MM# 969134
 • Kod SPEC SR7NS
 • Kod zamówienia 5M570ZM100C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZF256I5N

 • MM# 970651
 • Kod SPEC SR8VY
 • Kod zamówienia 5M570ZF256I5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M570Z CPLD 5M570ZF256I5

 • MM# 978989
 • Kod SPEC SRCZ6
 • Kod zamówienia 5M570ZF256I5
 • Numer wersji A1

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SR71L

SR7NU

SR7NT

SR7NS

SR8VY

SRBNR

SR4TC

SR4TB

SR7NV

SRCZ6

SR6XL

SR6XK

SR6XJ

SRBNS

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Dokumentacja techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.