CPLD MAX® II EPM2210

Specyfikacja

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF324I5

 • MM# 967519
 • Kod SPEC SR6AB
 • Kod zamówienia EPM2210GF324I5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694981

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F256C4N

 • MM# 968057
 • Kod SPEC SR6RH
 • Kod zamówienia EPM2210F256C4N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701581

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F324C5N

 • MM# 968060
 • Kod SPEC SR6RL
 • Kod zamówienia EPM2210F324C5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698915

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF324I5N

 • MM# 968062
 • Kod SPEC SR6RN
 • Kod zamówienia EPM2210GF324I5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696609

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F324C3

 • MM# 970373
 • Kod SPEC SR8ND
 • Kod zamówienia EPM2210F324C3
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693583

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF256C5

 • MM# 970376
 • Kod SPEC SR8NG
 • Kod zamówienia EPM2210GF256C5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699806

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F324A5N

 • MM# 971377
 • Kod SPEC SR9KG
 • Kod zamówienia EPM2210F324A5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701961

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F324C4N

 • MM# 971379
 • Kod SPEC SR9KJ
 • Kod zamówienia EPM2210F324C4N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702084

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF256C4

 • MM# 971380
 • Kod SPEC SR9KK
 • Kod zamówienia EPM2210GF256C4
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702397

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF256C4N

 • MM# 971381
 • Kod SPEC SR9KL
 • Kod zamówienia EPM2210GF256C4N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695329

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F256A5

 • MM# 972144
 • Kod SPEC SR9T4
 • Kod zamówienia EPM2210F256A5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700012

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F256C4

 • MM# 972146
 • Kod SPEC SR9T6
 • Kod zamówienia EPM2210F256C4
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693870

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F256I5

 • MM# 972148
 • Kod SPEC SR9T8
 • Kod zamówienia EPM2210F256I5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702912

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF324C5

 • MM# 972152
 • Kod SPEC SR9TC
 • Kod zamówienia EPM2210GF324C5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696470

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F324I5

 • MM# 973372
 • Kod SPEC SRBAC
 • Kod zamówienia EPM2210F324I5
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698210

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210F324I5N

 • MM# 973373
 • Kod SPEC SRBAD
 • Kod zamówienia EPM2210F324I5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702402

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF256I5N

 • MM# 974597
 • Kod SPEC SRBZR
 • Kod zamówienia EPM2210GF256I5N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697444

MAX® II EPM2210 CPLD EPM2210GF324C4

 • MM# 974599
 • Kod SPEC SRBZT
 • Kod zamówienia EPM2210GF324C4
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698192

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR9KG

SR6RN

SR8NG

SR6RL

SR9T8

SRBZT

SR9T6

SR9KL

SRBZR

SR9KK

SR9T4

SR9KJ

SR6AB

SRBAD

SRBAC

SR8ND

SR6RH

SR9TC

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Równoważne makrokomórki

Typowy równoważny współczynnik makrokomórki wynosi około 1,3 LE na makrokomórkę na podstawie danych empirycznych.

Opóźnienie między pinami

Opóźnienie między pinami to czas potrzebny na przejście sygnału od pinu wejściowego przez logikę kombinacyjną i pojawienie się na zewnętrznym pinie wyjściowym.

Pamięć flash użytkownika

Pamięć flash użytkownika (UFM) zapewnia dostęp do szeregowych bloków pamięci flash w tych urządzeniach.

Technologia testowania Boundary-scan grupy JTAG

Testowanie, które izoluje obwody wewnętrzne urządzenia od jego obwodów we/wy.

JTAG ISP

Programowalność w systemie za pomocą interfejsu JTAG.

Szybkie rejestry wejściowe

Rejestry wejściowe w komórkach we/wy, które mają szybkie i bezpośrednie połączenie z pinami we/wy.

Programowalne włączenie rejestru

Umożliwia zarejestrowanym wyjściom uzyskanie wysokiego poziomu przez określony czas po włączeniu za pomocą oprogramowania Quartus II.

Tłumacz JTAG

Zezwól na dostęp do JTAG TAP i sygnałów stanu, gdy do JTAG TAP zostanie wydana instrukcja USER0 lub USER1.

ISP w czasie rzeczywistym

Może zaprogramować obsługiwane urządzenie, podczas gdy urządzenie nadal działa.

MultiVolt we/wy†

Pozwalają urządzeniom we wszystkich pakietach łączyć się z systemami o różnych napięciach zasilania. Dla tolerancji 5,0 V należy użyć zewnętrznego rezystora.

Powerbanki we/wy

Grupa pinów we/wy, które są grupowane w celu określenia standardów we/wy. Do włączenia podczas pracy urządzenia.

Maksymalna moc wyjściowa

Maksymalna liczba wejść sterujących, które umożliwiają lub uniemożliwiają wyjście danych z urządzenia.

LVTTL/LVCMOS

Niskonapięciowy układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy / Niskonapięciowy komplementarny półprzewodnik metalowo-tlenkowy

32-bitowe, zgodne z PCI 66 MHz

Uwaga: ten produkt wymaga zewnętrznego rezystora do tolerancji 5 V.

Przerzutniki Schmitta

Pozwalają buforom wejściowym na reagowanie na powolne prędkości brzegowe wejścia z dużą szybkością brzegową wyjścia.

Programowalna szybkość narastania

Kontrola szybkości narastania wyjścia, która może być skonfigurowana pod kątem niskiego szumu lub dużej wydajności.

Programowalne rezystory podciągające

Każdy pin we/wy w urządzeniu zapewnia opcjonalny programowalny rezystor podciągający w trybie użytkownika. Jeśli ta funkcja jest włączona dla pinu we/wy, rezystor podciągający utrzymuje wyjście na poziomie VCCIO banku pinów wyjściowych.

Programowalne piny GND

Każdy nieużyty pin we/wy w urządzeniu może być użyty jako dodatkowy pin uziemiony.

Wyjścia typu otwarty dren

Urządzenia zapewniają opcjonalne wyjście typu otwarty dren (równoważne dla typu otwarty kolektor) dla każdego pinu we/wy. To wyjście typu otwarty dren umożliwia urządzeniu dostarczanie sygnałów sterujących na poziomie systemu, które mogą być potwierdzone przez dowolne z kilku urządzeń.

Funkcja Bus-Hold

Każdy pin we/wy w urządzeniu zapewnia opcjonalną funkcję Bus-Hold. Obwód udostępniający funkcję Bus-Hold może utrzymać sygnał na pinie we/wy w ostatnim używanym stanie.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.