MAX® V 5M80Z CPLD

0 Sprzedawcy detaliczni X

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Zasoby

 • LogicElements 80
 • EquivalentMacrocells 64
 • PinToPinDelay 7.5 ns
 • UserFlashMemory 8 Kb
 • LogicConvertibleToMemory Tak

Cechy

 • InternalOscillator Tak
 • FastPowerOnReset Tak
 • BoundaryScanJTAG Tak
 • JTAGISP Tak
 • FastInputRegisters Tak
 • ProgrammableRegisterPowerUp Tak
 • JTAGTranslator Tak
 • RealTimeISP Tak
 • MultiVoltIOs 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
 • IOPowerBanks 2
 • MaximumOutputEnables 54
 • LVTTL_LVCMOS Tak
 • LVDSOutputs Tak
 • SchmittTriggers Tak
 • ProgrammableSlewRate Tak
 • ProgrammablePullUpResistors Tak
 • ProgrammableGNDPins Tak
 • OpenDrainOutputs Tak
 • BusHold Tak

Dane techniczne pakietu

 • PackageOptions M64, M68, E64, T100
 • Wymiary obudowy 4.5mm, x 4.5mm, 5mm x 5mm, 9mm x 9mm, 16mm x 16mm

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZE64A5N

 • MM# 970652
 • Kod SPEC SR8VZ
 • Kod zamówienia 5M80ZE64A5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZM64C5N

 • MM# 968413
 • Kod SPEC SR71P
 • Kod zamówienia 5M80ZM64C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZM68C4N

 • MM# 970654
 • Kod SPEC SR8W1
 • Kod zamówienia 5M80ZM68C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZE64C4N

 • MM# 966149
 • Kod SPEC SR555
 • Kod zamówienia 5M80ZE64C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZT100I5N

 • MM# 968412
 • Kod SPEC SR71Q
 • Kod zamówienia 5M80ZT100I5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZT100C4N

 • MM# 973800
 • Kod SPEC SRBNV
 • Kod zamówienia 5M80ZT100C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZE64C5N

 • MM# 966150
 • Kod SPEC SR556
 • Kod zamówienia 5M80ZE64C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZE64I5N

 • MM# 970653
 • Kod SPEC SR8W0
 • Kod zamówienia 5M80ZE64I5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZT100A5N

 • MM# 969755
 • Kod SPEC SR861
 • Kod zamówienia 5M80ZT100A5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZM64I5N

 • MM# 969754
 • Kod SPEC SR860
 • Kod zamówienia 5M80ZM64I5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZM68C5N

 • MM# 973798
 • Kod SPEC SRBNT
 • Kod zamówienia 5M80ZM68C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZM64C4N

 • MM# 968410
 • Kod SPEC SR71N
 • Kod zamówienia 5M80ZM64C4N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZT100C5N

 • MM# 969756
 • Kod SPEC SR862
 • Kod zamówienia 5M80ZT100C5N
 • Numer wersji A1

MAX® V 5M80Z CPLD 5M80ZM68I5N

 • MM# 973799
 • Kod SPEC SRBNU
 • Kod zamówienia 5M80ZM68I5N
 • Numer wersji A1

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SR71P

SR556

SR555

SR71N

SR862

SR861

SR8W1

SR860

SR8W0

SR8VZ

SR71Q

SRBNV

SRBNU

SRBNT

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Dokumentacja techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.