Intel® Ethernet Controller I225-V

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Informacje dodatkowe

Dane techniczne sieci

 • Konfiguracja portu Single
 • Szybkości transmisji danych na port 2.5G
 • Typ interfejsu systemu PCIe
 • Interfejs NC Sideband Nie
 • Obsługa dużych ramek Tak
 • Szybkość i szerokość gniazda x1, G2
 • Obsługiwane interfejsy NBASE-T

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Intel® Ethernet Controller I225-V, Tray

 • MM# 99A3W5
 • Kod SPEC SLMNG
 • Kod zamówienia KTI225V
 • Numer wersji B3

Intel® Ethernet Controller I225-V, T&R

 • MM# 99A3W6
 • Kod SPEC SLNMH
 • Kod zamówienia KTI225V
 • Numer wersji B3

Wycofane i niedostępne

Intel® Ethernet Controller I225-V, Tray

 • MM# 999JW5
 • Kod SPEC SLN9C
 • Kod zamówienia KTI225V
 • Numer wersji B1

Intel® Ethernet Controller I225-V, T&R

 • MM# 999JW7
 • Kod SPEC SLN9D
 • Kod zamówienia KTI225V
 • Numer wersji B1

Intel® Ethernet Controller I225-V, Tray

 • MM# 99A1V1
 • Kod SPEC SLNJX
 • Kod zamówienia KTI225V
 • Numer wersji B2

Intel® Ethernet Controller I225-V, T&R

 • MM# 99A1VF
 • Kod SPEC SLNJY
 • Kod zamówienia KTI225V
 • Numer wersji B2

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SLNJY

SLN9D

SLNMH

SLNJX

SLMNG

SLN9C

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pobieranie Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows® 10

Pobieranie Intel® Ethernet Adapter kompletny pakiet sterowników

Pobieranie Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

Pobieranie Intel® Ethernet Connections Boot Utility, obrazy Preboot i sterowniki EFI

Pobieranie Intel® Ethernet informacji o oprogramowaniu produktu

Pobieranie Podręcznik użytkownika karty sieciowej dla Intel® Ethernet sieciowych

Podręcznik użytkownika karty sieciowej dla Intel® Ethernet sieciowych

Intel® Ethernet informacji o oprogramowaniu produktu

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter kompletny pakiet sterowników

Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, obrazy Preboot i sterowniki EFI

Dokumentacja techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Przygotowanie do wycofania z produkcji

Przygotowanie do wycofania z produkcji to szacowana data rozpoczęcia procesu wycofania produktu. Powiadomienie o wycofaniu produktu (PDN — Product Discontinuance Notification), zostanie opublikowane bezpośrednio po rozpoczęciu procesu wycofania produktu i będzie zawierać szczegółowe dane dotyczące zakończenia cyklu eksploatacyjnego (EOL —End Of Life). Niektóre działy sprzedaży mogą przedstawić informacje dotyczące zakończenia cyklu eksploatacyjnego (EOL — End Of Life) przed opublikowaniem powiadomienia o wycofaniu produktu. Aby uzyskać informacje dotyczące zakończenia cyklu eksploatacyjnego (EOL — End Of Life) oraz możliwości jego wydłużenia, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.

TDP

Znamionowa moc termiczna (ang. Thermal Design Power — TDP) to średnia moc określona w watach, którą procesor emituje, działając z podstawową częstotliwością i mając aktywne wszystkie rdzenie przy zdefiniowanym przez firmę Intel obciążeniu o wysokim stopniu złożoności. Aby zapoznać się z wymogami mechanizmu cieplnego, zobacz dane katalogowe.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania to warunki środowiskowe i eksploatacyjne określone na podstawie kontekstu użytkowania systemu.
Aby uzyskać informacje na temat warunków użytkowania związanych z określoną pozycją SKU, zobacz raport PRQ.
Aby uzyskać aktualne informacje na temat warunków użytkowania, zobacz Intel UC (witryna CNDA)*.

Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych

Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych oznaczają, że dane produkty zapewniają rozszerzone możliwości zakupu w zakresie systemów inteligentnych i rozwiązań wbudowanych. Certyfikat produktu oraz warunki użytkowania znajdują się w raporcie Dopuszczającym do Produkcji. Więcej informacji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela firmy Intel.