Cyclone® V SX SoC FPGA

製品名
発売日
ロジックエレメント (LE)
デジタル信号処理 (DSP) ブロック
最大エンベデッド・メモリー
最大ユーザーI/O数
パッケージオプション
2012 25000 36 1.538 Mb 145 U672
2012 40000 84 2.931 Mb 145 U672
2012 85000 87 4.45 Mb 288 U672, F896
2012 110000 112 6.191 Mb 288 U672, F896